Close
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

06.05.2013

ГРОМАДСЬКА РОБОТА ДЛЯ НАС – ЦЕ СПОСІБ ЖИТТЯ

Віталій ДорохПід такою назвою, на сторінках газета «Життєві обрії», було опубліковано інтерв’ю з керівником громадської організації «ПРАВО» Віталієм Дорохом з нагоди восьмої річниці від створення організації. Пропонуємо матеріал для ознайомлення…

Якщо в людях живе прагнення робити добрі справи та допомагати оточуючим, то воно неодмінно їх поєднує і має шанс втілитися в спільних ідеях. Вісім років тому кілька небайдужих активістів, завдячуючи спільним жит­тєвим переконанням, об’єдналися у Хмільницьку район­ну громадську організацію “ПРАВО”. Саме тут їх життєва позиція та бачення вирішення проблемних питань зна­йшли своє логічне продовження. Проте, незважаючи на багатовекторну спрямованість в роботі, громадську організацію знають здебільшого за допомогу у встановленні спортивного майданчика за сприяння Фонду братів Кличків та читаючи новини на інтернет-ресурсі “Громадський форум Хмільниччини”. Але це далеко не всі здобутки організації. Задля того, аби все ж таки дізнатися про найголовніші пріоритети в роботі, ми поспілкувалися із керівником громадської ор­ганізації “ПРАВО” Віталієм Дорохом.

Пане Віталію, в двох словах розкажіть про орга­нізацію та її членів.

– Якщо коротко, то наша організація покликана нала­годити своєрідний місточок між владою та громадою. Не секрет, що для того, щоб бути почутими органами вла­ди, потрібно мати певні зна­ння та навички. А члени гро­мади, зазвичай, їх не мають. От тут то ми й можемо стати їм у пригоді.

Щодо членів нашої органі­зації, то варто зазначити, що у нас немає штатних праців­ників. На перший погляд це трішки дивно звучить, але це насправді так. Всі члени на­шої організації працюють за основним місцем роботи: хто в «Держлісгоспі», хто у вико­навчих органах міської ради, хто в страхових компаніях. Є педагоги, журналісти, психо­логи, юристи… І всі ці люди, займаючись основною робо­тою, «крадуть» свій час, який могли б провести з родиною чи за улюбленою справою – витрачають його на громад­ську роботу. Усі ми об’єднані спільною ідеєю. Громадська робота для нас – це спосіб життя.

– Чим займається ваша організація?

– В своїй роботі ми, перш за все, орієнтуємося на роз­виток територіальних громад та захист прав людини. Ми надаємо експертну допомо­гу, правові консультації, ін­формуємо мешканців щодо тих чи інших питань, про­водимо тематичні навчання, а також аналіз нормативно-правової бази. Роботи чи­мало, але інколи доводить­ся чути звинувачення щодо недостатнього професіона­лізму членів нашої організа­ції. Причому від людей, які жодного разу не зверталися по допомогу. Звідки їм зна­ти, професіонали ми чи ні? Проте точно знаю, що кожен член нашої організації роз­виває в собі професійні на­вики та набуває унікальних знань саме у тій сфері, у якій позиціонує себе як профе­сіонала чи експерта. Задля цього, підвищуючи рівень кваліфікації, беремо участь у різних навчальних про­грамах, які організовуються в Україні Європейським Со­юзом, Центром Разумкова, Інститутом політичної освіти, Харківською правозахисною групою тощо.

– Звідки берете гроші на громадську діяльність?

– Це доречне запитання, оскільки у багатьох скла­дається враження, що до громадської роботи долуча­ються лише задля заробітку. Не вірте. Це міф. Звичайно, проекти, які ми готуємо, фі­нансуються, але, по-перше, не всі, по-друге – ці кошти мають цільове призначення (наприклад, для залучення фахівців, яких не має наша організація, на роздатковий матеріал для учасників на­вчальних програм тощо), а по-третє, наша організація, за своєю суттю є неприбутко­вою. Це означає, що кошти, які знаходяться на рахунках організації, не можуть бути розподілені між членами ор­ганізації, а витрачаються ви­ключно за цільовим призна­ченням. І за їх використання ми звітуємо перед податко­вою інспекцією, перед інши­ми контролюючими органа­ми, а також перед донорами. Мало того, що ми нічого на цьому не заробляємо, до того ж нам доводиться ви­трачати ще й власні кошти, наприклад, на оренду офіс­ного приміщення та оплату комунальних послуг.

– 29 квітня організація відсвяткувала ювілей – ві­сім років. Які досягнення маєте за цей час?

– Якщо берешся за робо­ту, роби її настільки якісно, наскільки зможеш — наш де­віз. Тому все, за що ми бере­мося, по максимуму намага­ємося довести до логічного завершення. Завдяки цьому на місцевому рівні вдалося реалізувати кілька навчаль­них програм, налагодити ме­ханізм надання консультацій органам місцевого самовря­дування, громадським орга­нізаціям, органам самоор­ганізації населення, ОСББ, ініціативним групам. На ре­гіональному рівні ми брали участь в реалізації Регіональної про­грами розвитку підприємни­цтва у Вінницькій області на 2011-2012 роки, координува­ли дослідження якості освіти в сільських населених пунк­тах Вінницької області, а та­кож якості медичного забез­печення дітей з особливими потребами.

Якщо говорити про ді­яльність організації на Все­українському рівні, то варто зазначити, що свого часу ми долучилися й до розробки та громадського обговорення Закону України “Про органи самоорганізації населення” та Закону України “Про за­гальні збори громадян за місцем проживання”. Брали участь в проведенні дослі­джень на замовлення Центру політичних та економічних досліджень ім.О.Разумкова, у впровадженні ініціативи “Партнерство. Відкритий уряд”, у координуванні у Ві­нницькій області мандрів­ного фестивалю Дні доку­ментального кіно про права людини (Docudays UA).

Також ми можемо по­хвалитися й діяльністю на міжнародному рівні. Зокре­ма маємо досвід співпраці з Корпусом Миру США та Схід­ноєвропейським демократич­ним центром (Польща).

– Які ваші плани на май­бутнє?

– Про план наперед гово­рити – то невдячна справа, але хочу зазначити, що ми й надалі, в силу наших можли­востей, намагатимемося до­помагати мешканцям міста та району, а також впрова­джувати на практиці меха­нізми участі громадськості в процесах прийняття рішень.

25 Comments on “ГРОМАДСЬКА РОБОТА ДЛЯ НАС – ЦЕ СПОСІБ ЖИТТЯ

Руслан
06.05.2013 at 17:04

ухахаха назва просто порвала

Гадина
06.05.2013 at 20:36

руслан ти (…)!!!

Гадина
06.05.2013 at 20:37

ні ти геній руслан!!!

Руслан
07.05.2013 at 02:40

пересилив самолюбство і прочитав… Ледь переборов рвотний рефлекс. І як тільки Саша таке пропустив… Диву дивуюсь

Anonim
07.05.2013 at 10:40

“Причому від людей, які жодного разу не зверталися по допомогу. Звідки їм зна­ти, професіонали ми чи ні?” Можливо через те, що вони і самі є професіоналами, і вони у вас не бачать таких. Можливо у ваших діях немає нічого професійного. А можливо просто немає довіри до вас.

“Задля цього, підвищуючи рівень кваліфікації, беремо участь у різних навчальних про­грамах, які організовуються в Україні Європейським Со­юзом, Центром Разумкова, Інститутом політичної освіти, Харківською правозахисною групою тощо.” А чому не згадали, ще декілька міжнародних організацій понтів більше було би. Гарний піар. Відразу згадуються слова “похвали мене моя губонька”.

“Це доречне запитання, оскільки у багатьох скла­дається враження, що до громадської роботи долуча­ються лише задля заробітку. Не вірте. Це міф. Звичайно, проекти, які ми готуємо, фі­нансуються, але, по-перше, не всі, по-друге – ці кошти мають цільове призначення (наприклад, для залучення фахівців, яких не має наша організація, на роздатковий матеріал для учасників на­вчальних програм тощо), а по-третє, наша організація, за своєю суттю є неприбутко­вою.”
Брехня чистої води. Знаю декількох громадських діячів з Києва і вони цим займаються ТІЛЬКИ ВИКЛЮЧНО ЗАРАДИ ГРОШЕЙ. І на тому що ти пишеш проекти можна гарно заробити.

“Мало того, що ми нічого на цьому не заробляємо, до того ж нам доводиться ви­трачати ще й власні кошти, наприклад, на оренду офіс­ного приміщення та оплату комунальних послуг.” Мда… напевно у вашої організації ЗАНАДТО ВИСОКІ МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ, а то всі зароблять гроші, а навіть свої тратите. Я навіть в таке не повірю. І буде дурнем кожен хто в таке повірить. Оренда Для ГО складає 1 грн. кому ви казки розповідаєте?

“Якщо берешся за робо­ту, роби її настільки якісно, наскільки зможеш — наш де­віз.” Девіз гарний но не про вас. Да і сама постанова девізу трішки неправильна. Правильніше було би “Якщо взявся за роботу то роби її максимально якісно.”

“Якщо говорити про ді­яльність організації на Все­українському рівні, то варто зазначити, що свого часу ми долучилися й до розробки та громадського обговорення Закону України “Про органи самоорганізації населення” та Закону України “Про за­гальні збори громадян за місцем проживання”. Брали участь в проведенні дослі­джень на замовлення Центру політичних та економічних досліджень ім.О.Разумкова, у впровадженні ініціативи “Партнерство. Відкритий уряд”,” цікаво чому тоді такі “профі-спеціалісти” сидять у Хмільнику? А не допомагають депутатам в РАДІ?

Прочитавши все вище сказане склалося враження що у вашій ГО працюють фахівці міжнародного рівня. Хоча я поцікавився хто з вами співпрацює і я там таких не спостерігав.

Небайдужий
07.05.2013 at 11:08

Романюка, ой Анонюка 🙂 жаба задавила 🙂

Віталій
07.05.2013 at 11:34

)))Можливо в нас і не бачать професіоналізму, а може й відсутня довіра… Можливо, все в житті можливо…))) Але оцінити наш рівень підготовки та якість наданих послуг можуть тільки ті, хто до нас звертався безпосередньо…)))
Якби згадав всі українські та міжнародні організації, за сприяння яких ми беремо чи брали участь в навчанні, то довелося б відвести цілу газетну шпальту)))
Ну що в Києві є люди, які заробляють на цій справі – цілком погоджуюся.))) Саме їх я мав на увазі, коли говорив про фахівців, яких залучаємо))). І залучаємо ми їх, звичайно, на платній основі…))) І якщо Ви вважаєте, що на написанні проектів можна добре заробити, то бажаю Вам, щоб Ви навчилися їх писати і це був Ваш основний заробіток))) Побачите, чи довго Ви на цьому протягнете)))
Може десь оренда і складає 1 грн в місяць (хоча це не зовсім правда))), але до цієї оренди потрібно додати ще й вартість комунальних послуг))) А для юридичних осіб тарифи трішки не такі, як для населення…))) А щодо високих моральних засад – ну Вам видніше)))
Такі професіонали сидять в Хмільнику, тому що працюють тут за основним місцем роботи, і мають тут сім’ї))) А спеціалістів міжнародного рівня в нас справді немає, але наша команда справді є досить професійною… Але хіба я зможу Вас в цьому переконати? Звичайно, що ні…))) Але можу Вас запевнити, що коли Ви звернетеся до нас по допомогу – ні я, ні мої колеги Вам не відмовлять…)))

Anonim
07.05.2013 at 12:12

Мені цікаво з чого такі висновки що я Романюк? Можливо мої коментарі вас зачепили. Я ще раз повторюю для Небайдужого хама я не Романюк. І мене звати не Сергій, а Олександр. Можливо моя життєва позиція та точку зору збігається з його. Но це не робить мене ним. Напевно сильно він вас зачепив що ви мене порівнюєте з ним. Після першого порівняння з ним мені стало цікаво хто є дописувачами ГФХ. І про те, що ви робите для міста. Можливо то є наслідки моєї професійної діяльності. Але мушу розчарувати усіх кому не подобається та людина я не він. Напевно мене порівнюють з ним бо він не коментує даний ресурс. Про це залишиться тільки здогадуватися мені.

Пане Віталію мені то не цікаво. В мене є робота і я гарно заробляю на ній. І я цікавився інформацію про місто і знайшов ваш ресурс. От і вирішив прокоментувати і коли мене почали плутати з іншим мені стало цікаво хто він, і хто кожен із дописувачів, і чим він живе. Робота така знати все про всіх. Я познаходив своїх друзів у Києві і поцікавився скільки ж можна на такому заробляти. І ще багато цікавої та корисної інформації. “Знаєш-значить озброєний” кажись так колись хтось був висловився. я прочитав майже усі статті та коментарі до них. В деяких були цікаві тези про те, що коментарі видаляються, деякі навіть не розміщуються, про відсутність демократичних поглядів, про те, що деякі люди з вашої ГО пішли і ще багато чого цікаво. все і не перелічити. Ресурс звісно цікавий, але йому не вистачає відкритості та прозорості. Принаймні то є мій погляд на даний ресурс.

Дякую за пропозицію. Можливо і звернуся якщо знадобиться ваша консультація. І пан Небайдужий та ви пане Віталій переконаєтеся що я не Романюк.

Віталій
07.05.2013 at 12:20

))) Та мені, відверто кажучи, все одно, хто Ви. Але запевняю Вас – пропозиція в силі. Якщо знадобиться допомога – будемо раді допомогти…)))

Олег
07.05.2013 at 14:00

Громадські організації “Братство хмільничан у Києві” та “Подільські ініціативи” підтримують зусилля ГФХ спрямовані на правове просвітництво, об”єктивне висвітлення подій та їх аналіз, проведення громадської експертизи тощо. Громадянські інституції – це дієва зброя з бюрократичною безвідповідальністю, байдужістю та бездуховністю. Це значна праця і відповідальність.
Вітаю колектив ГФХ з річницею! Бажаю мужності, творчих успіхів та вдячних читачів!
Олег Побережний.

Руслан
07.05.2013 at 15:01

Віталій, і за які ж комунальні послуги ви сплачуєте? Просвітіть но непросвітлених)

Віталій
07.05.2013 at 15:19

Дякую, пане Олеже! Тільки одне маленьке уточнення – річниця не в ГФХ (вона була трішки раніше), а в колективу громадської організації “ПРАВО”.
Руслане, окрім орендної плати, громадська організація “ПРАВО” сплачує ще й комунальні платежі, а саме: водопостачання та водовідведення, електроенергія та теплопостачання в зимовий період.

Олександр
07.05.2013 at 17:27

Я думаю що ГО “Право” нікому і нічого доводити не потрібно, за неї говорить той авторитет який вона має серед ІГС України, а щодо прибутків то варто подивитися НПА які регулюють їхню діяльність(З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані громадські організації можуть здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку)

Олександр
07.05.2013 at 17:34

Віталій всі говорять що ти заробляеш гроші не маленькі на своїй діяльності, то вже досить прибіднятися, давай в Голодьки вже їздь на лендкрузері як мінімум, і другий поверх в хатинці вже будуй , а то якось скромно живеш))))). Якщо чесно то якби ти займався чимось іншим то й грошей було б трохи , а так тільки книжок купу маєш. Хоча я знаю що тобі більшого й не потрібно. Не переймайся тим що пишуть, дурнів насправді менше ніж розумних, просто вони розставлені так що їх здається більше.

Гадина
07.05.2013 at 17:39

Романюк бувший член ГО Право. Розповідає всім в свому дворі що це завдяки йому там збудували майданчик спортивний(Фонд Кличків), і що він там всім опікався. Балабол він так що він тільки тут може гадити, з ним добре г…но на шару їсти все зість нічого не залишить.

Віталій
07.05.2013 at 17:56

))) Романюк ніколи не був членом громадської організації “ПРАВО”…))) Його залучали, як волонтера, не більше…))) А щодо спортивного майданчика від братів Кличко, то краще було б, якби про це розповіли ті, хто справді доклав дуже багато зусиль, щоб цей майданчик з’явився в Хмільник))). Шановні, я пропоную не зачіпати Романюка. Його забанено і він не може коментувати на ГФХ. Так що пропоную не згадувати про нього, а то виходить, що ви обговорюєте його поза спиною. А він не може вам всім достойно відповісти. Так що давайте по суті… Домовилися?)))

Руслан
07.05.2013 at 22:57

Віталій, тобто в твоїй каптьоці є окремий сан вузол, лічильник на воду та електроенергію? Покажеш? Поясни до толку, бо крім тебе це нікому не відомо.

Руслан
07.05.2013 at 23:00

коли гадина пише, що хтось гадить, це дуже кумедно))))))

Руслан
07.05.2013 at 23:02

Віталій, а хто був, є і буде членом ГО “ПРАВО”, а то я колись питав, так і не допитався?

Віталій
07.05.2013 at 23:07

Ні, в каптьорці немає всіх отих благ…))) Але ми користуємося загальним санвузлом і змушені за це платити. Так саме ми не маємо лічильника на електроенергію, тому наші витрати рахуються за формулою, яка базується на кількості розеток, лампочок тощо. Також ми не маємо окремого котла, тому плату за опалення нам нараховують ділячи загальні витрати будинку культури на площу, яку ми займаємо. Там також є окрема формула…))) Мені дивно, що мені доводиться пояснювати такі елементарні речі…))) Якщо хочеш бачити відповідні угоди, рахунки та квитанції про сплату – приходь в каптьорку, все покажу)))

Руслан
07.05.2013 at 23:24

я можу і без каптьорки це побачити;) просто цікаво, що там за така колосальна сума набігає за одну лампочку і пів батареї, що про це треба жалітись?

Руслан
07.05.2013 at 23:26

і я питав саме про суму, а не про принцип розрахунку. Будучи співвласником ТОВ, я прекрасно знаю як це рахується і знав це, ще тоді, коли твій офіс був на зупинці))

Віталій
07.05.2013 at 23:28

Та сума не колосальна, десь близько 450 гривень на місяць…))) Залежно від того, як на вулиці холодно…))) І ці витрати, плюс плата за оренду, плюс – витрати на утримання офісу, плюс канцтовари та обслуговування оргтехніки, лягають на членів організації… Вони сплачують членські внески, якими покриваються всі ці витрати…))) Ось так…)))

Руслан
07.05.2013 at 23:31

а хто є членом нікому не відомо))) Ладно це не по суті, проїхали;)

Небайдужий
15.05.2013 at 20:08

цікава стаття про доступ до публічної інформації:
http://www.pravda.com.ua/articles/2013/05/15/6989817/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *