Хмільницька районна рада та громадська організація ПРАВО» розробляють спільний проект

Хмільницька районна рада та громадська організація ПРАВО» розробляють спільний проект
24.05.2011
19 травня 2011 року Хмільницька районна рада затвердила рішення, яким взяла на себе зобов’язання розробити спільний з громадською організацією «ПРАВО» проект під назвою «Благоустрій громади – справа всіх і кожного», спрямований на удосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля та представити цей проект на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Цей проект є логічним продовженням проекту «Перспективи розвитку громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів у Хмільницькому районі».

Починаючи з 2010 року, в Хмільницькому районі реалізується спільний проект громадської організації «ПРАВО» та Хмільницької райдержадміністрації «Перспективи розвитку громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів у Хмільницькому районі».

Метою зазначеного проекту є Підготовка громадськістю пропозицій щодо вдосконалення правових актів, які регламентують запровадження та налагодження діяльності в Хмільницькому районі Вінницької області інституту громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів шляхом проведення моніторингу місцевої нормативно-правової бази, а також розробки, публічного обговорення та громадського лобіювання ухвалення Методики відбору та оцінки діяльності громадських інспекторів з благоустрою.

Проект, який розробляється Хмільницькою районною радою та громадською організацією «ПРАВО» є логічним продовженням проекту «Перспективи розвитку громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів у Хмільницькому районі». В рамках цього проекту було розроблено Методику відбору та оцінки діяльності громадських інспекторів з благоустрою., а також розроблено Типові правила благоустрою сільських населених пунктів, які вже затвердженні окремими сільськими радами.

Тобто можна зробити висновок, що в Хмільницькому районі на сьогодні майже врегульоване питання нормативно-правового забезпечення діяльності громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів.

Але будь-яка зміна в суспільстві, і це напряму стосується залучення громадян до здійснення громадського контролю та забезпечення правопорядку, можлива лише при дотримані певних умов:

  1. Наявність нормативно-правової бази, яка дозволяє здійснювати громадський контроль;

  2. Поінформованість членів громади щодо можливості здійснення такого контролю;

  3. Наявність в членів громади певних знань та навичок для здійснення громадського контролю.


Якщо розглядати питання здійснення громадянами контролю в сфері благоустрою, то в Хмільницькому районі вже майже виконано перше завдання. Залишилося поінформувати широкі кола громадськості Хмільницького району про можливість здійснення громадського контролю в сфері благоустрою, а також навчити окремих громадян здійснювати такий контроль.

За задумом розробників, проектом передбачається реалізація трьох етапів:

1 етап передбачає інформування членів територіальних громад Хмільницького району щодо можливості та необхідності залучення громадян в процес здійснення контролю в сфері благоустрою через зустрічі з експертами громадської організації «ПРАВО» та представниками влади. Під час зустрічей буде презентовано досвід реалізації проекту "Перспективи розвитку громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів у Хмільницькому районі", а також в доступній форму роз’яснено всі аспекти громадського контролю в зазначеній сфері.

2 етап передбачає розробку навчальної програми для потенційних кандидатів на посаду громадського інспектора з благоустрою, розробку графіків здійснення перевірок (спільних з органами державної влади та індивідуальних), а також розробку практичних рекомендацій громадським інспекторам.

3 етап передбачає навчання групи потенційних кандидатів на посаду громадських інспекторів з благоустрою.

По завершенні проекту планується друк та розповсюдження збірки з результатами реалізації проекту, зразками всіх необхідних в діяльності громадського інспектора документів, а також практичними рекомендаціями громадським інспекторам.

Для виконання всіх запланованих завдань планується залучити громадську організацію «ПРАВО», яка має необхідний потенціал, а також володіє інтелектуальним, матеріальним та організаційним потенціалом для реалізації поставлених завдань… .

Зараз створена робоча група, яка працює над розробкою проекту. До її складу увійшли:

Володимир Ткач – депутат Хмільницької районної ради;

Валерій Нечипорук – заступних голови Хмільницької районної ради;

Віталій Дорох – Голова Ради громадської організації «ПРАВО»