УВАГА! В ХМІЛЬНИЦЬКІЙ ГРОМАДІ ФОРМУЄТЬСЯ НОВИЙ СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІСЬКВИКОНКОМІ

УВАГА! В ХМІЛЬНИЦЬКІЙ ГРОМАДІ ФОРМУЄТЬСЯ НОВИЙ СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІСЬКВИКОНКОМІ
18.02.2021
1 квітня завершується дворічна каденція громадської ради при виконавчому комітеті Хмільницької міської ради.

Громадська рада – це консультативно-дорадчий орган, який утворений при виконавчому комітеті Хмільницької міської ради для сприяння участі громадськості в формуванні і реалізації державної та місцевої політики.

Громадська рада формується на виборних засадах. Тому, аби легалізувати представництво громадської ради в новому складі, виконком міської ради, відповідно до рішення від 18.02.2021р., утворив ініціативну групу для організації і проведення установчих зборів.

До складу громадської ради мають увійти інститути громадянського суспільства, до яких належать: громадські організації, професійні спілки, творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи.

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 15 осіб.

Для участі в установчих зборах інститутам громадянського суспільства необхідно подати до ініціативної групи заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

 • витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені підписом керівника інституту громадянського суспільства та печаткою (за наявності);

 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.


Документи приймаються з 18 лютого по 15 березня 2021 року.

Установчі збори відбудуться 5 квітня 2021 року о 14.00 год. за адресою: м. Хмільник, вул. Столярчука, 10 (Хмільницька міська рада, 4 поверх, конференц-зал).

Реєстрація учасників: з 13.30 год. до 14.00 год.

Початок проведення зборів – 12.00 год.

Відповідальна особа за прийом документів: Мазур Наталія Петрівна – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Хмільницької міської ради (м.Хмільник, вул.Столярчука,10, Хмільницька міська рада, каб. 310, тел.: +38 097 227 85 54, е-mail: vnpol_miskrada@ukr.net )

Важливо!

Окрім того нагадуємо, що відповідно до Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Хмільницької міської ради, затвердженого рішенням виконкому Хмільницької міської ради від 14.05.2019р. №188, підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

 • не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у визначений цим Положенням строк;

 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положення;

 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.


Увага! У разі неможливості проведення установчих зборів у вказаний час через обмеження, пов’язані з карантином, установчі збори можуть бути відкладені за рішенням Ініціативної групи. Інформація про таке рішення буде розміщена на офіційному веб-сайті Хмільницької міської ради, а також розіслана ІГС, які подали документи для участі в установчих зборах та були допущені до них.

За матеріалами відділу інформаційної діяльності

та комунікацій із громадськістю

Хмільницької міської ради