Close
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15.07.2010

Громадська організація “ПРАВО” отримала перший правовий висновок

Після преведення громадських слухань стосовно ініціативи обмеження перебування неповнолітніх осіб в громадських місцях міста Хмільника, з якою звернувася до Хмільницької міської ради Хмільницький міський відділ міліції, громадська організація “ПРАВО” звернулася до експертів у сфері прав людини з проханням дати правову лцінку проекту такого рішення.

Нещодавно було отримано перший висновок.Вважаємо за потрібне ознайомити з його змістом читачів сайту.

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

щодо проекту рішення Хмільницької міської ради Вінницької області

«Про обмеження перебування дітей у

закладах дозвілля, громадського харчування,

комп’ютерних клубах, на вулицях та

інших громадських місцях м. Хмільника

в нічний час»

Даний проект є грубим порушенням прав та свобод людини і громадянина, а саме фундаментального права на свободу пересування, виходячи з наступного.

1. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», громадянам України гарантуються свобода пересування. Стаття 3 названого Закону наголошує, що свобода пересування – це право вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час.

Як вказано у ст. 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», обмеження на свободу пересування можуть встановлюватися лише законом.

2. Оскільки названий проект рішення не є законом, то міська рада при його виданні вийде за межі своїх повноважень. Адже, відповідно до ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування», органи самоврядування можуть вирішувати питання місцевого значення лише в межах Конституції і законів України.

Але жоден закон України не надає міським радам право обмежувати в мирний час перебування людей на вулиці чи в інших громадських місцях.

3. Право на вільне пересування гарантоване також ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР 19 жовтня 1973 р. № 2148 – VIII). А частина 1 статті 9 Конституції України закріплює, що чинні міжнародні договори є частиною національного законодавства.

4. 17 липня 1997 року Законом № 475/97-ВР Верховна Рала ратифікувала Протокол № 4 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Стаття 2 цього Протоколу також гарантує право вільно пересуватися. Тут же закріплено, що це право може бути обмежене лише законом, якщо це необхідно в демократичному суспільстві. В даному разі рішення ради не є законом. Також запропоновані обмеження жодним чином не можуть розглядатися як такі, що необхідні в демократичному суспільстві. Адже досягнути поставлених цілей (запобігання продажу неповнолітнім алкоголю, зниження дитячої злочинності) можна було і не порушуючи права людини. А саме: підсилити контроль за закладами торгівлі, вжити профілактичних заходів тощо).

Отже, Хмільницька міська рада Вінницької області, приймаючи рішення «Про обмеження перебування дітей у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних клубах, на вулицях та інших громадських місцях м. Хмільника в нічний час», перевищить свої повноваження, грубо порушить фундаментальне право на свободу пересування всіх неповнолітніх мешканців м. Хмільника.

14.07.2010 р.

Якубенко В.М.,  кандидат юридичних наук, адвокат, доцент Київського національного економічного університету

Ім.. В. Гетьмана

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *