Close
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

28.09.2013

ГРОМАДСЬКІСТЬ «ЗАБРАКУВАЛА» ПРОЕКТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІННИЧЧИНИ

prudiusПредставники інститутів громадянського суспільства, які взяли участь в обговоренні проекту Стратегії розвитку Вінницької області на період до 2020 року, рекомендують Вінницькій обласній раді відтермінувати затвердження цього знакового для розвитку Вінниччини документу.
На думку представників громадськості проект Стратегії розвитку Вінниччини не містить багатьох компонентів, які повинні бути враховані. Зокрема, проект документу не містить критеріїв оцінки реалізації Стратегії, а також в ньому відсутні такі напрямки, як розвиток громадянського суспільства тощо.
Після опрацювання пропозицій та рекомендацій, їх буде надіслано Вінницької облдержадміністрації та обласної ради.
Представники громадськості рекомендують не затверджувати Стратегію розвитку Вінниччини в поточній редакції, а також наполягають на необхідності проведення ще одного громадського обговорення, на яке пропонують запросити розробників Стратегії регіонального розвитку Вінницької області до 2020 року та керівництво Департаменту економіки. Громадські активісти сподіваються, що тоді буде презентовано доопрацьований варіант Стратегії.

strategia

One Comment on “ГРОМАДСЬКІСТЬ «ЗАБРАКУВАЛА» ПРОЕКТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІННИЧЧИНИ

Віталій
28.09.2013 at 23:57

я мав честь модерувати групу. яка займалася розробкою пропозицій до Стратегії, зокрема. що стосується розбудови громадянського суспільства. Ось що в нас вийшло (ці пропозиції буде опрацьовано на надіслано до Вінницької ОДА та обласної ради):
Під час громадського обговорення проекту Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року групою представників інститутів громадянського суспільства у складі Віталія Дороха, Ольги Бриги, Михайла Бардина, Ігоря Гнатієнка та Світлани Дубини було розроблено пропозиції до зазначеної Стратегії. Варто зазначити, що проект Стратегія розвитку Вінниччини зовсім не містив розділу, який стосувався б розвитку громадянського суспільства. На думку експертів, які взяли участь в обговоренні, виконання цілей цього блоку створить умови для зацікавленої участі громадян в процесі підготовки та прийняття рішень органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та контролю за реалізацією цих рішень, а також сприятиме гармонійному та збалансованому розвитку Вінницької області.
Пропонуємо пропозиції для ознайомлення. Якщо є пропозиції та зауваження – пропоную дописувати в коментарях. Отже:
1. Розділ ІІІ «Ключові проблеми розвитку області» Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року доповнити наступним:
– низький рівень професійної підготовки кадрів ОМС і ОВВ з питань застосування проектного підходу до вирішення місцевих проблем;
– низький рівень професіоналізму представників ІГС;
– відсутність ефективної міжсекторальної комунікації (влада – бізнес – громадськість);
– недосконалість нормативної бази, яка регламентує участь громадськості та ІГС в процесах підготовки та прийняття рішень суб’єктами владних повноважень;
– недостатній рівень участі громадськості в програмах міжнародного співробітництва, в т.ч. жителів прикордонних територій.

2. Стратегічне бачення Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, яке зазначене в розділі VI «Стратегічні цілі (напрями), заходи та очікувані результати», викласти в наступній редакції:
«Вінницький регіон – розвинений промислово-аграрний, науково-виробничий, культурно-освітній центр України та Поділля, де налагоджені партнерські стосунки між владою, громадськістю і бізнесом та створені умови для самореалізації жителів області, шляхом підвищення потенціалу громадянського суспільства, інноваційного розвитку економіки і створення позитивного інвестиційного клімату».

3. Мету Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року яке зазначене в розділі VI «Стратегічні цілі (напрями), заходи та очікувані результати», викласти в наступній редакції:
«Метою Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року є підвищення якості життя та добробуту населення на основі розвитку громадянського суспільства, реалізації обґрунтованих структурних реформ, зростання конкурентоспроможності економіки області, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку на сучасній технологічній основі, комплексного економічного і соціального розвитку міст, районів, селищ і сіл області».

4. Наступну частину цього ж розділу Стратегії викласти в наступній редакції:
«З урахуванням стратегічного бачення, мети Стратегії та пріоритетних напрямів розвитку Вінницької області були сформульовані наведені нижче стратегічні цілі та завдання на період до 2020 року, а також очікувані результати від їх досягнення».

5. Розділ VI «Стратегічні цілі (напрями), заходи та очікувані результати» доповнити блоком №5 «Розвиток громадянського суспільства (суспільний блок)» і викласти його в наступній редакції:
«V. Розвиток громадянського суспільства (суспільний блок)
.
Ціль 20. Розробка і затвердження відповідної нормативно-правової бази.
Заходи:
– підготовка і прийняття локальних правових актів з проведення громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи;
– внесення змін до існуючих локальних нормативно-правових актів, які стосуються забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень суб’єктами владних повноважень;
– створення механізмів фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства;
– підготовка і прийняття локальних правових актів з залучення інститутів громадянського суспільства до виконання спільних проектів (програм, заходів) з органами місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
– розробка та затвердження програм розвитку громадянського суспільства на різних рівнях місцевого самоврядування;
– нормативне забезпечення підтримки соціального підприємництва.
Очікувані результати:
– налагоджено механізми впливу громадянського суспільства на якість прийняття та виконання рішень суб’єктами владних повноважень області;
– забезпечено стабільне функціонування ІГС;
– збільшені можливості реалізації ІГС своїх статутних цілей;
– налагоджено дієву комунікацію між ІГС, владними інституціями, бізнесом та громадськістю щодо ініціювання, розробки та реалізації спільних проектів (програм);
– створено умови для розгортання соціального підприємництва.

Ціль 21. Інформування та залучення представників ІГС і громадськості області.
Заходи:
– розвиток інформаційної інфраструктури для інститутів громадянського суспільства області в мережі Інтернет;
– забезпечення виконання законодавчих вимог до поширення соціальної реклами в місцевих засобів масової інформації та діяльності рекламних агентств;
– стимулювання місцевих засобів масової інформації, що співпрацюють з інститутами громадянського суспільства;
– підтримка спільних медійних проектів інститутів громадянського суспільства і засобів масової інформації;
– інформування територіальних громад про діяльність інститутів громадянського суспільства;
– підтримка проведення громадських обговорень місцевих проблем, що стосуються кількох територіальних громад та ініціюються інститутами громадянського суспільства.
Очікувані результати:
– високий рівень ознайомленості громадськості з діяльністю інститутів громадянського суспільства;
– підвищений рівень участі громадян в суспільному житті територіальних громад області;
– високий рівень участі громадян у вирішенні місцевих проблем;
– відкрите обговорення суспільних проблем, що раніше замовчувались (насилля в сім’ї, поширення ВІЛ/СНІД, прояви дискримінації в приватному житті тощо).

Ціль 22. Проведення навчання. 90а
Заходи:
– введення в програму післядипломної освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та державних службовців з основ громадянського суспільства;
– підтримка освітніх програм та програм з обміну досвідом в рамках міжнародного (в т.ч. транскордонного) співробітництва інститутів громадянського суспільства;
– поширення кращих практик залучення громадськості до процесів прийняття рішень;
– реалізація навчальних програм для представників та експертів інститутів громадянського суспільства;
– розробка та реалізація навчальних програм для представників ОМС та ОВВ щодо питань взаємодії з ІГС, громадськими радами та громадськістю;
Очікувані результати:
– високий рівень професійності працівників та експертів Інститутів громадянського суспільства області;
– обізнаність представників ОМС і ОВВ в діяльності та потенціалі ІГС;
– розгорнуті програми співпраці ОМС/ОВВ з ІГС;
– розгорнуті навчальні програми в рамках міжнародного (в т.ч. транскордонного) співробітництва;

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *