Close
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

01.06.2012

Помічник-консультант депутата: розкіш, чи необхідність?

Питання саме по собі цікаве. Депутат, як слуга народу, має певний об’єм роботи – своєрідний обов’язок перед обранцями. Це, звичайно, в тому випадку, якщо він прийшов працювати, а не «штани протирати» чи «красуватися значком».

Всі ми свідомі того, що різниця між депутатами різних рівнів, перш за все, в об’ємі та потужностях виконуваних робіт чи в масштабах бездіяльності. Кожний обирає своє! Але, наразі, мова не про негативну сторону депутатського життя – буття.

Щоб виконувати не тільки в повній мірі, але й максимально якісно свої обов’язки «слуга народу» (як не крути) потребує відповідної допомоги.

Саме для цього в нашій країні на законодавчому рівні закріплена практика підбору депутатами помічників – консультантів.

Якщо дана позиція широко використовується обранцями законодавчого органу країни, то на місцевих рівнях це, в основному, нехтується.

Виникає логічне запитання: Чи то все від не знання, чи то від не бажання?

І хоч відповідь на це мають давати вони, а не ми, зверну Вашу увагу на інший не менш важливий момент: Що ж дає депутату «утримання» помічника?

Статтею 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що:

1. Депутат    місцевої    ради    може    мати    до    п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах (вистачить).

2. Персональний     підбір     кандидатур      на      посаду помічника-консультанта  депутата  місцевої  ради,  організацію  їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює  особисто  депутат місцевої ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх
рішень (це зрозуміло).

3. Умови  діяльності  та  кількість  помічників-консультантів депутата     місцевої    ради    визначаються    Положенням    про помічника-консультанта депутата місцевої ради,  яке затверджується відповідною радою (далі про цю позицію докладніше).

4. Помічником-консультантом  депутата місцевої ради може бути лише  громадянин  України,  який  має  загальну  середню   освіту. Помічник-консультант   депутата   місцевої  ради  у  своїй  роботі керується Конституцією України, законодавством України,  а  також  Положенням про помічника-консультанта депутата відповідної місцевої ради (і тут все зрозуміло).

5. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право (ось тут привілеї та переваги, тож читаємо вдумливо):

1) входити і перебувати у  приміщеннях  відповідної  місцевої  ради    за  пред’явленням   посвідчення   помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2) одержувати  надіслану  на  ім’я  депутата  місцевої   ради поштову й телеграфну кореспонденцію,  відправляти її за дорученням депутата місцевої ради;

3) за  дорученням  депутата  місцевої  ради  брати  участь  в організації  вивчення  громадської  думки,  потреб  територіальної громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4) за  письмовим  зверненням  депутата  місцевої  ради  та за згодою   посадових   осіб   органів    місцевого    самоврядування користуватися    копіювально-розмножувальною   та   обчислювальною технікою (зверніть увагу на цей момент);

6. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України ,законодавства      України,      а     також Положення     про помічника-консультанта депутата відповідної ради;

2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати  на виконання  повноважень  депутата  місцевої ради,  утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата місцевої ради;

3) за  дорученням  депутата  місцевої  ради  вивчати питання, необхідні депутату місцевої ради для здійснення його  депутатських  повноважень, готувати по них відповідні матеріали (це дуже важливо);

4) допомагати депутату місцевої ради в організації проведення  звітів і зустрічей з  виборцями (для нашої ради проблемне питання);

5) допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його  ім’я  поштою  або  поданих  на  особистому прийомі виборцями пропозицій,  заяв і скарг громадян та вирішенні  порушених  у  них питань;

6) надавати  депутату місцевої ради організаційно-технічну та іншу  необхідну   допомогу   при   здійсненні   ним   депутатських повноважень.

7. Помічнику-консультанту  депутата  місцевої  ради видається посвідчення,  в якому має бути зазначено номер посвідчення,  назву місцевої   ради,  прізвище  депутата  місцевої  ради,  номер  його виборчого округу,  а також те,  що  помічник-консультант  депутата місцевої  ради  працює  на громадських засадах у відповідній раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата  місцевої  ради,  опис якого  затверджується відповідною радою,  видається місцевою радою за  письмовим  поданням  депутата місцевої   ради.   Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради вважається недійсним і  підлягає  поверненню  до   відповідної   ради   по   закінченню повноважень депутата   місцевої   ради  або  за  його  письмовим поданням (про це далі докладніше).

Тобто, помічник – консультант – це, образно кажучи, «маленький депутат» без права голосу на сесіях відповідної ради.

Разом з тим, це своєрідна «Школа майбутнього депутата». Адже здобуті навики безсумнівно можуть знадобитися у можливій подальшій побудові власної політичної кар’єри.

Якщо говорити з практики особистої діяльності, то закінчивши відповідні курси Інституту політичної освіти, я, як депутат міської ради 5 скликання, ініціював на місцевому рівні розгляд питання щодо прийняття Положення про помічників –консультантів.

Таким чином рішенням № 167 від 26.04.2007 року 20 сесія міської ради 5 скликання затвердила відповідне Положення. Зрозуміло, що сам документ законодавчо спирався на Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».

І хоч з часу прийняття вищезгаданого документу пройшло вже 5 років та дещо змінився склад депутатського корпусу, проаналізувавши Положення можна сказати, що воно й досі ЧИННЕ. Правда потребує корегувань в плані затвердження нового посвідчення помічника – депутата, оскільки попереднє містило дані, які виключно вказували на прив’язаність до 5 скликання. Вважаю, що потрібно затвердити єдине посвідчення помічника – консультанта депутата, в яке вже потім будуть вноситися необхідні дати, скликання, нумерація тощо.

Тож я думаю, що варто місцевим обранцям скористатися законодавчо закріпленим правом на допомогу.

Однозначно, що гірше громаді від того не буде!

Віктор Гричанюк

 

 

41 Comments on “Помічник-консультант депутата: розкіш, чи необхідність?

Віталій
01.06.2012 at 16:10

Свого часу я вже писав, що цей механізм не використовується місцевими обранцями. Він не популярний: про нього навіть окремі депутати не знають. На мою думку головна причина такою непопулярності криється в безоплатній основі діяльності помічника-консультанта. Повірте, якщо б їх діяльність фінансувалася з міського бюджету, то кожен депутат мав би мінімум 5 помічників, причому з числа своїх кумів, братів, сватів і всі б помагали б, помагали б…

Віктор
01.06.2012 at 21:35

Віталій, куми, брати й свати і так допомагати можуть)))

Віктор
01.06.2012 at 21:36

А от мати добротного помічника – це вже проблема. Та й, дійсно, самі депутати не зацікавлені…

Віталій
01.06.2012 at 21:40

Не думаю, що не зацікавленні. Все ж таки багато хто хотів би отримувати попередній аналіз проектів рішень, чи наприклад вести прийом виборців. А в цьому міг би допомогти помічник-консультант. Просто багато хто не знає про таку можливість, багато хто не розуміє своєї вигоди, але й варто відзначити, що є й такі, кому все це справді не потрібно…)))

Віталій
01.06.2012 at 21:42

А щодо кумів, братів та сватів, то погодься, що набагато приємніше, коли вони б це робили за бюджетні гроші…)))

Віктор
01.06.2012 at 21:44

Головне щоб хтось почав – може інші підтянуться!

Віталій
01.06.2012 at 21:54

Головне, щоб самі депутати зрозуміли користь від такої співпраці з громадянами… а тоді справді – головне, щоб хтось почав…)))

Віктор
01.06.2012 at 21:56

100 %, може ще зачекаємо, там глянь і нове скликання)))) Це все жарти звичайно!

Віталій
01.06.2012 at 22:02

А що тут чекати? Положення є, депутати мають про таку можливість знати… Їм і карти в руки!)))
 

Віктор
01.06.2012 at 22:05

А козер хто висвітить??))))

Віталій
01.06.2012 at 22:17

Головне, щоб хтось не виявився вальтом)))))))
 

і шо?
01.06.2012 at 22:22

Панове добродії! Депутати самі  ніх…чого не роблять, для чого їм помічники? Із шкільної програми початкових класів – нуль помножити на нуль дорівнює нуль. А Ви пане Вікторе, соромлюсь спитати, до кого набиваєтесь в помічники?

Віталій
01.06.2012 at 22:31

На мою думку не варто так говорити про всіх депутатів. Є й такі, що працюють. І тут може бути взаємна і корисна співпраця. Депутат отримає фахівця, який міг би допомогти йому аналізувати місцеву політику в тій чи іншій справі, а громадський діяч, який виступає в якості помічника, отримав би можливість “просувати” через депутата ним же розроблені рішення чи інші ініціативи. Так що не варто грішити на Віктора…

Віктор
02.06.2012 at 00:17

Пане, і шо?, даю відповідь: наразі ні до кого!!! 
Стаття не для цього була написана! Головне нагадати теперішнім обранцям, що є механізми для їх роботи – потрібно брати й робити.
Віталію, гарне стисле пояснення. 

і шо?
02.06.2012 at 19:07

До Віктора ніяких претензій-ініціював, довів, провів, молодець. Однак весь люд простий цивільний, на прикладі самих важних депутатів бачить хто є їхні помічники, не хочеться ображати форум тими словами. Отож, громадський діяч і без сану помічника депутата має можливість “просувати” через депутата (звичайно того хто працює) ним же розроблені рішення чи інші ініціативи.

Віктор
02.06.2012 at 20:04

Не можу не погодитись – і в статті, і Вашому коментарі прослідковується головний меседж – хотіти робити!
Механізми є. Потрібно їх використовувати!!! 

і шо?
02.06.2012 at 21:04

Ну так ВПЕРЕД!!!

Віктор
03.06.2012 at 07:46

Це й заклик прозвучав для всіх)))

і шо?
03.06.2012 at 13:37

а ще, щоб розворушити сплячий вулик, можна було б скласти рейтинг активної діяльності сорока депутатів, поіменно.

Віталій
03.06.2012 at 13:46

Ну це не важко зробити. А Ви сподіваєтєся, що після оприлюднення результатів депуцтатам ставне соромно і вони почнуть краще працювати? Максимум ми наживемо ворогів і в депутатському корпусі)))

Небайдужий
03.06.2012 at 15:51

А ви ще хіба ворогів не нажили??? 😆

Віталій
03.06.2012 at 17:32

Та відверто кажучи мені одним “доброзичливцем” більше чи одним менше погоди не роблять))) Але погодьтеся, що є різниця між простим висвітленням бездіяльності чи неефективної діяльності та намірами зробити цю діяльність ефективнішою. Але останнє можливе тільки за бажання смаих депутатів. Навіть якщо на співпрацю погодяться не всі 40, а хоча б 2-3 обранці, це буде дуже добре.
 

Небайдужий
03.06.2012 at 18:11

Я кілька разів бував на засіданнях міської ради нинішнього скликання. Видовище, скажу я вам, просто шокуюче. таке враження, що нікому з депутатів навіть не цікаво, за які рішення вони голосують. (пару разів лише Мельничук спробував піти “проти течії”… і все. Решта- повний НУЛЬ). Виникає природнє запитання: “для чого ви балотувалися на вибори, якщо вам все одно пофіг?”. Не думаю, що пофігістам потрібні якісь там помічники 🙂

Віталій
03.06.2012 at 22:23

Повірте, і минуле скликання депутатів працювало приблизно так само. За статистикою, яка, до речі, свого часу була підтверджена одним працівником міської ради (не буду називати прізвища, бо людина працює й досі), який казав, що в раді працює тільки 20-30 відсотків депутатів, а інші – просто статисти, які ходять на пленарні засідання (слава Богу, що хоч ходять!), тільки для того, щоб піднімати руки. Такі собі статисти, які призначені для того, щоб можна було зібрати певний кворум та розпочати сесію. І зараз, на скільки мені відомо, на засідання вже ходить саме отой мінімум. 
І якщо ми всі це розуміємо, то тут якраз і варто спробувати запровадити інститут помічника-консультанта депутата місцевої ради. Таким чином можна спробувати розворухати оте спляче царство. Хоча більшість депутатів щиро переконана, що працює і досить активно. Але я особисто переконаний, що активність депутата повинна базуватися на використанні ним всіх механізмів, які передбачені для нього законодавством: і депутатські запити, і депутатські запитання, і депутатські звернення, і можливість “законодавчої” ініціативи, і здійснення контролю за виконанням рішень, і контакт з виборцями, і ще багато інших можливостей, які йому дає статус депутата місцевої ради. От тут і став би в пригоді помічник-консультант…

Небайдужий
04.06.2012 at 17:02

Повірте, і минуле скликання депутатів працювало приблизно так само.

 
Чого вірити? Я це чудово й сам знаю 🙂 Але “минуле скликання” в раді вже не засідає. Треба якось спробувати розворушити нинішнє скликання обранців… Може зібрати статистику їхньої роботи, та повідомити про неї виборців (через ЗМІ, наприклад, ЖО), щоб знали, чим їхні депутати в міській раді займаються і чи варто їх знову туди обирати? 😉

Віталій
04.06.2012 at 17:10

От про ЗМІ, особливо ЖО, ви прикольно написали))) Раніше ми проводили моніторинг виконання передвиборчих обіцянок депутатами місцевих рад, зокрема і Хмільницької. Але вибори 2010 року були особливі: мало того, що вони проходили за змішаною системою, так ще для кандидатів в депутати передвиборча програма стала необовязковим елементом для реєстрації їх, як кандидатів ТВК. Так що зараз моніторити фактично нічого, окрім проведення прийому виборців. індикатором навіть не може бути кількість дептатських запитів/звернень, так як депутат може сказати, що все вирішується на фракції…
 

Небайдужий
04.06.2012 at 17:16

Так що зараз моніторити фактично нічого, окрім проведення прийому виборців

А відвідання сесійних засідань?  А кількість виступів на цих засіданнях? А “законодавчі ініціативи”? Та всі інші “тєлодвіженія” по виконанню своїх депутатських функцій. 🙂 Якщо все це відсутнє, то депутат нічого й не зробив. Так що нема чого туди знову пертися 🙂
Ну, не подобаються ЖО, можна й у формі листівок на стовпах розклеїти 😉

Віталій
04.06.2012 at 17:19

За цим посиланням Ви можете ознайомитися з методикою оцінки якості передвиборних програм: http://pravongo.org/analiz-peredvyborchyh-prohram-prodovzhennya-zvitu-za-rezultatamy-monitorynhu/
а за цим – методику оцінки їх (пеердвиборних програм) виконання: http://pravongo.org/otsinka-vykonannya-peredvybornyh-obitsyanok%E2%80%A6/
Але ще раз наголошую – зараз виконання передвиборчих програм проаналізувати просто не вдасться… А оцінювати ефективність діяльності депутата за кількістю сесій, які він відвідав чи пропустив не зовсім вірно.

Небайдужий
04.06.2012 at 17:30

А якщо не було програми? То за чим тоді оцінювати? 🙂

Віталій
04.06.2012 at 18:02

На виборах 2006 року передвиборна програма місцевого осередку політичної партії була обов’язковим елементом пакету документів, який осередок подавав до ТВК для реєстрації кандидатів в депутати. Після внесення змін до закону про місцеві вибори, програма стала необов’язковою. Зараз моніторити діяльність депутатів можна виключно за перерахованими Вами критеріями. Але погодьтеся, що це не дасть повної картини роботи депутата. А якщо бути точним, то проблема діяльності депутатів місцевих рад закладена ще у виборчому законодавстві. Якщо раніше можна було дорікнути депутату, що, мовляв. обіцяв – іне виконав, то зараз ні…
 

і шо?
05.06.2012 at 21:44

Як ніколи підтримую пана Небайдужого. Легше всього взяти програму депутата і пройтись по пунктах що обіцяв а що виконав. Це цьому навчають на конференціях міжнародних?

Віталій
05.06.2012 at 21:55

))) Не тільки цьому))) І не тільки на конференціях…))) я підтримую тезу, що й зараз можна промоніторити діяльність місцевих обранців. Але зараз відсутній зв’язок “Сказав – зробив”… Ви, як виборець, чим керувалися, коли віддавали свій голос за ту чи іншу партію чи за того чи іншого кандидата?

і шо?
05.06.2012 at 22:02

Світлою памятю і тверезим розсудком.

Віталій
05.06.2012 at 22:16

 
Я серйозно питаю. В 2009-2010 роках ми проводили соціологічне дослідження. Доне з питань звучало так: чим Ви керувалися, коли йшли на вибори 2006 року? Результати наступні:
Повага до всеукраїнського лідера – 26%
Склад партійног списку – 17%
Попередня діяльність кандидатів – 24%
Зміст передвиборної програми – 15%
Не визначилися – 18%
От я й питаю, чим керувалися саме Ви під час свого вибору в 2010 році?

Віталій
05.06.2012 at 22:17

Перепрошую, дослідження проводилося в 2008-2009 роках…)))

і шо?
08.06.2012 at 22:44

Жодна з відповідей не підходить до виборів 2010. З однієї сторони велику роль зіграли списки, тобто хто до них попав вт.ч. очолював, з іншої самі особистості ( по мажоритарці ), хто до виборів впродовж певного часу хоть щось робив і не обгадився. 
Отож на минулих виборах я чітко знав за кого голосую і мої сподівання мене не підвели.

Віталій
08.06.2012 at 22:48

Тобто Ви навіть не слухали, про що говорять кандидати? Що обіцяють? які проблеми мають намір вирішити, ставши депутатами?
 

і шо?
08.06.2012 at 23:10

А Ви можете з впевненістю сказати, що на Вашій практиці були такі депутати  які  стовідсотково виконали свої обіцянки відповідно до програми?  

Небайдужий
09.06.2012 at 00:03

Пане “і шо?”, мені цікаво почути прізвище депутата, який виправдав сподівання своговиборця 😉

Віктор
09.06.2012 at 00:28

і мені також ціково, не лукавте….

Віталій
10.06.2012 at 18:15

Для І що?:
 
Жодного! Але за її наявності хоть можна порівняти, що обіцяв, з якими ідеями йшов в раду, і що зробив, будучи депутатом… От тоді можна відслідковувати активність депутата. Наприклад, пообіцяв, що докладе зусиль до реформування ЖКГ міста. Добре, починаємо аналізувати діяльність. Чи виступав з якимись ініціативами? Кількість проектів рішень по тематиці? Можливо запропонував якийсь дієвий механізм? Чи розробив і виніс на розгляд сесії міську програму? Тобто тут відслідковується чіткий звязок: “обіцянка-дія-результат”. І не стільки важливо, чи затвердить сесія ініціативи нашого депутата – все ж таки варто враховувати, що рада – то колегіальний орган і не всі рішення зхвалюються. Але цей депутат принаймні спробував виконати свої обіцянки. “Пацан сказав – пацан зробив”… ))) я б за такого депутата проголосував повторно…
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *