Close
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

03.01.2010

РОБОТА З ДЕПУТАТАМИ (результати моніторингу виконання передвиборчих обіцянок)

Ще одним важливим завданням моніторингу було налагодження ефективного діалогу між громадянами та депутатами. Для цього кожному депутату Хмільницької міської ради 5-го скликання було надіслано рекомендаційні листи з проханням дати відповідь на такі питання:

– чи ведете Ви прийом громадян і яким чином цей процес відбувається?

– які проекти рішень чи пропозиції подавалися Вами на розгляд сесії міської ради?

– які дії Ви вчинили щодо виконання передвиборчої програми партії (блоку), від якої Ви обиралися?

Лист був надісланий з дотриманням всіх вимог Законів України «Про інформацію».

Реакція депутатів була зовсім неочікуваною. По перше, один з депутатів від БЮТу надіслав відповідь на електрону пошту організації, в якому звинуватив мене в порушені депутатської етики. Ось цей лист:

Україна

Хмільницька міська рада

Депутат

Хмільницької міської ради Вінницької області

Голові Хмільницької районної

Громадської організації «ПРАВО»

Віталію Дороху

Шановний пане Голово громадської організації «ПРАВО»!

Як депутат Хмільницької міської ради від Блоку Юлії Тимошенко виконую свої обов’язки відповідно до вимог чинного законодавства.

Ви очолюєте районну громадську організацію, яка має своєю метою правове виховання мешканців Хмільницького району.

Свої звіти про проведену роботу я надаю до міської ради та інформую мешканців м. Хмільника про результати своєї діяльності.

Надавати будь-які звіти громадським організаціям депутат органу місцевого самоврядування не зобов’язаний, даний інформаційний запит є некоректним та порушує принципи етики.

Якщо в Вас особисто як мешканця м. Хмільника будуть пропозиції, зауваження, інші побажання щодо органу місцевого самоврядування м. Хмільника, я готовий прийняти Вас на особистому прийомі.

Прийом громадян проводиться мною щопонеділка з 9 до 12 години на другому поверсі в кабінеті № 11 Хмільницької ОДПІ,

З повагою,

Депутат Хмільницької міської ради К. Коломієць
Після цього ми не могли не зреагувати і нами було підготовлено відповідь- роз’яснення нашої позиції. Вважаю за потрібне привести це розяснення.
Для початку обгрунтуємо законність звернення до депутата місцевої ради. Право звертатися до представників влади закладено в Конституції України: Стаття 40 Конституції говорить: Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно цієї статті громадянину повинні дати відповідь у встановлений законом строк.

Нами було надіслано пану Коломійцю, як депутату Хмільницької міської ради 5-го скликання, інформаційний запит.

Інформаційний запит (згідно статті 32, Закону України «Про інформацію) є зверненням громадян з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань, а отже обов’язкове для розгляду (згідно статті 7, Закону України «Про звернення громадян»): звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

Законами України «Про інформацію» та «Про звернення громадян» встановлено такі вимоги до оформлення звернень громадян, а отже й інформаційних запитів:

Стаття 5 Закону України «Про зверненя громадян»: у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Стаття 32 Закону України «Про інформацію»: у запиті повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові запитувача, документ, письмова або усна інформація, що його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь (до речі, в запиті було вказано поштову адресу, за якою потрібно було надіслати відповідь, а відповідь надійшла на адресу електроної пошти).

Чи правомірно було надсилати запит від імені громадської організації? На нашу думку так, і це регламентується статею 32 Закону України «Про інформацію»: громадяни України, державні органи, організації і об’єднання громадян (надалі — запитувачі) подають запит відповідному органу законодавчої, виконавчої та судової влади, його посадовим особам.

Тобто об’єднання громадян може виступати в якості запитувача інформації.

Згідно статті 1 Закону України «Про об’єднання громадян», об’єднанням громадян незалежно від назви визначається політична партія або громадська організація.

Згідно свого Статуту Хмільницька районна організація “ПРАВО” є неприбутковою громадською організацією, а отже є об’єднанням громадян. Виходячи з цього громадська організація «ПРАВО» може виступати запитувачем щодо отримання інформації.

В своєму листі депутат зазначив, що громадська організація «ПРАВО» є районною та визначив мету організації як правове виховання мешканців Хмільницького району. Це викликало, мяко кажучи, подив у членів організації, так як згідно Статуту метою діяльності громадської організації «ПРАВО» є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів організації, а також проведення громадських заходів у галузі освіти, екології культури та мистецтва. Статут також визначає, що головним завданням громадської організації “ПРАВО” є формування дієвої комунікації між громадою, суспільними, комерційними і владними інституціями різних рівнів та безпосередньо членами громади.

Невідомо звідки шановний депутат міської ради отримав інформацію щодо діяльності громадської організації «ПРАВО», та ми хочемо (так як пан депутат дуже опікується принципами етики) застерегти його від використання недостовірної інформації у публічних виступах. Згідно статті 8, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» це буде прямим порушенням депутатської етики. Ця стаття визначає, що депутат місцевої ради не повинен допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

Також у відповіді на інформаційний запит було зазначено, що керівник організації очолює районну організацію (напевно мається на увазі, що члени районної організації жодного відношення до діяльності Хмільницької міської ради не мають).

Зазначимо, що згідно статті 32 Закону України «Про інформацію», громадянин має право звернутися до державних органів і вимагати надання будь-якого офіційного документа (згідно цього ж Закону, документ — це матеріальна форма одержання інформації), незалежно від того, стосується цей документ його особисто чи ні.

Подив викликає також запевнення депутата, що свої звіти про проведену роботу він надає до міської ради. Згідно статті 16, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту. А звітувати, згідно статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат місцевої ради зобов’язаний перед виборцями відповідного виборчого округу, а не перед радою.

Щире здивування викликає переконання депутата, що «надавати будь-які звіти громадським організаціям депутат органу місцевого самоврядування не зобовязаний». Стаття 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначає, що депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Зазначимо, що стаття Закону не визначає і не конкретизує, перед якими саме об’єднаннями громадян повинен звітувати депутат місцевої ради: перед політичними партіями чи громадськими організаціями, перед тими, що мають статус місцевих чи всеукраїнських, перед районними чи міськими. Якщо Закон не дає чіткої вказівки, то ми вважаємо, що всі ці перераховані об’єднання громадян заслуговують на увагу з боку шановного пана депутата. Ще раз нагадаємо, що згідно статті 1, Закону України «Про об’єднання громадян», об’єднанням громадян незалежно від назви визначається політична партія або громадська організація. Так як згідно свого Статуту Хмільницька районна організація “ПРАВО” є неприбутковою громадською організацією, а отже є об’єднанням громадян, і до речі, може виступати в якості запитувача інформації (згідно статті 32, Закону України «Про інформацію»), то виходячи з цього громадська організація «ПРАВО» може розраховувати на отримання інформації щодо діяльності депутатів місцевої ради.

Наприкінці свого листа пан депутат пропонує прийняти керівника організації на особистому прийомі, який, за його твердженням, він проводить «щопонеділка з 9 до 12 години на другому поверсі в кабінеті №11 Хмільницької ОДПІ». За нашими даними пан Коломієць є працівником податкової інспекції і використання службового приміщення не за призначенням у робочий час повинно було б щонайменше зацікавити його керівництво. Але так як це не стосується тематики проекту, то громадська організація «ПРАВО» від коментарів утримається.

Тепер хочу привести останній аргумент всім скептикам, кого не переконали наші доводи. Стаття 3 Закону України «Про звернення громадян» розуміє під зверненнями громадян викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

В свою чергу стаття 12 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» говорить, що депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян (всі ці категорії підпадають під термін «звернення», як і інформаційний запит), які надійшли до нього. Тобто розглянути наше звернення депутат просто зобовязаний. Можливо навіть не надати інформацію, але обовязково відповісти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *