ДЕПУТАТИ ЗАТВЕРДИЛИ СТАТУТ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ДЕПУТАТИ ЗАТВЕРДИЛИ СТАТУТ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
26.03.2021
Сьогодні, 26 березня 2021 року, міська рада ухвалила одне зі своїх знакових рішень – затвердила Статут міської територіальної громади.

За «місцеву конституцію» громади депутати проголосували одноголосно (26 – «За»).

Зауважимо, що з 2005 року Хмільник мав затверджений Статут, який внаслідок адміністративно-територіальної реформи потребував змін та доповнень.

Варто зазначити, що, в рамках проекту «Створення системи безоплатної правової допомоги в Хмільницькій громаді», який реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», експерти громадської організації «ПРАВО» проаналізували діючу редакцію Статуту територіальної громади міста Хмільника і дійшли висновку, що окремі норми Статуту застаріли та не відповідають чинному законодавству, що створює перешкоди, а інколи – унеможливлює участь членів територіальної громади в процесах прийняття рішень.

Експертами проекту було розроблено пропозиції щодо оновлення Статуту та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, які було надіслано на ім’я Хмільницького міського голови.

Розпорядженням міського голови було створено відповідну робочу групу, члени якої дійшли висновку в недоцільності коригування чинної редакції Статуту громади, погодившись, що варто розробити принципово новий документ, взявши за основу рекомендації Міністерства регіонального розвитку.

Експертами громадської організації «ПРАВО» було проведено аналіз Методичних рекомендацій та підготовлено проект Статуту Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади, а також коментарі до норм Статуту, які потребують додаткових консультацій з представниками всіх цільових груп (міським головою, депутатами міської ради, старостою, інститутами громадянського суспільства, громадськості тощо).

Після проведення таких консультацій, з ініціативи начальника відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськості міської ради Наталії Мазур, проект Статуту було передано для аналізу експертами проекту Ради Європи «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні».

В своїх висновках експерти наголосили, що проєкт Статуту Хмільницької міської територіальної громади відповідає діючим нормам українського законодавства, кращим практикам доброго врядування та стандартам держав-членів Ради Європи в демократичній моделі публічного управління, що передбачає активну участь громадян і груп інтересів у процесі прийняття рішень місцевою владою. Проєкт Статуту передбачає достатньо широкий перелік процедур громадської участі під час вирішення питань місцевого значення, як передбачених законодавством так і нових форм місцевої демократії.