Громадська організація «ПРАВО» завершила експертизу діяльності Хмільницької РДА

Громадська організація «ПРАВО» завершила експертизу діяльності Хмільницької РДА
06.06.2011
Громадська організація «ПРАВО» завершила громадську експертизу діяльності Хмільницької райдержадміністрації та виробила пропозиції за результатами її проведення. Зараз готується пакет документів для офіційного подання їх на розгляд голові Хмільницької РДА.

Предмет громадської експертизи: стан дотримання та виконання своїх повноважень Хмільницькою районною державною адміністрацією в сфері благоустрою населених пунктів Хмільницького району щодо організації діяльності та здійснення контролю за діяльністю громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів у відповідності до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 року за №2807-IV та Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів» від 16 січня 2007 року №7.

Мета громадської експертизи:  • оцінка діяльності Хмільницької районної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами права здійснювати контроль в сфері благоустрою населених пунктів в Хмільницькому районі Вінницької області;

  • оцінка рівня організаційно-правового та методичного забезпечення процесу відбору та контролю за діяльністю громадських інспекторів з благоустрою в Хмільницькому районі Вінницької області;

  • оцінка рівня контролю Хмільницькою районною державною адміністрацією за діяльністю громадських інспекторів з благоустрою;

  • внесення пропозицій щодо покращення організаційно-правового та методичного забезпечення здійснення громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів, а також щодо розвитку інституту громадських інспекторів благоустрою населених пунктів в Хмільницькому районі Вінницької області.
Висновки та рекомендації за результатами проведення громадської експертизи:

Висновки:

Під час проведення громадської експертизи були виявлені такі невідповідності в діяльності Хмільницької районної державної адміністрації щодо виконання своїх повноважень для забезпечення організації діяльності та здійснення контролю за діяльністю громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів. в Хмільницькому районі:

 • відсутній документ, на підставі якого здійснюється відбір громадських інспекторів благоустрою населених пунктів та оцінки їх діяльності в Хмільницькому районі;

 • відсутній документ, який визначає комплекс заходів з утворення та розвитку інституту громадських інспекторів у сфері благоустрою населених пунктів в Хмільницькому районі Вінницької області;

 • громадські інспектори з благоустрою населених пунктів в Хмільницькому районі призначаються рішеннями виконавчих комітетів сільських рад, а в окремих випадках – рішеннями сільських рад, що є порушенням п.3.3. Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів» від 16 січня 2007 року №7. Це ставить під сумнів легітимність діяльності громадських інспекторів та здійснення ними контролю у сфері благоустрою. Так, відповідно до інформації, наданої контактною особою, призначеною розпорядженням голови Хмільницької райдержадміністрації, громадськими інспекторами було складено 27 протоколів про адмінпорушення на загальну суму – 2 057.00 грн. Але беручи до уваги вищесказане, постає сумнів в легітимності таких дій;

 • відсутній документ, який підтверджує проходження інструктажу громадськими інспекторами з благоустрою;


Керуючись вищевикладеним можна зробити висновок, що в Хмільницькому районі Вінницької області не створені умови для розвитку громадського контролю в сфері благоустрою населених пунктів.

Рекомендації:  1. Затвердити Методику відбору громадських інспекторів благоустрою населених пунктів Хмільницького району та оцінки їх діяльності (додається);

  2. Створити робочу группу, до складу якої увійдуть представники Хмільницької РДА та Хмільницької районної громадської організації «ПРАВО», з метою розробки документу, який визначатиме комплекс заходів з утворення та розвитку інституту громадських інспекторів у сфері благоустрою населених пунктів в Хмільницькому районі Вінницької області;

  3. Зважаючи на те, що призначення громадських інспекторів благоустрою населених пунктів рішеннями виконавчих комітетів сільських рад, а в окремих випадках – рішеннями сільських рад, не відповідає вимогам п.3.3. Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів» від 16 січня 2007 року №7, рекомендувати сільським радам та виконавчим комітетам сільських рад Хмільницького району, скасувати відповідні рішення про призначення громадських інспекторів благоустрою населених пунктів.
Громадська експертиза діяльності Хмільницької РДА відбувалася в рамках проекту громадської організації «ПРАВО» «Перспективи розвитку громадського контролю в сфері благоустрою населених пунктів в Хмільницькому районі Вінницької області», що реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».