ПРАВОСПРОМОЖНА ГРОМАДА: ГОВОРИМО ПРО ПРАВА ПАЦІЄНТІВ

ПРАВОСПРОМОЖНА ГРОМАДА: ГОВОРИМО ПРО ПРАВА ПАЦІЄНТІВ
02.03.2020
Відповідно до результатів соціологічного дослідження, проведеного нашою організацією, однією із проблем жителів Хмільницької громади є медичне обслуговування.

Звернувшись до медичного працівника чи закладу охорони здоров’я за медико-санітарною допомогою, будь-яка особа, незалежно від стану здоров’я, набуває статусу пацієнта. Сьогодні ми поговоримо про права та обов’язки пацієнтів.

До основних прав пацієнтів належать:

 • право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги (екстреної, первинної, вторинної, третинної чи паліативної).

 • право на медичні профілактичні заходи (наприклад вакцинація, як право на профілактику смертельно небезпечних інфекційних хвороб).

 • право на вибір закладу охорони здоров’я, лікаря, його зміну, вибір методів лікування відповідно до рекомендацій. Також, пацієнт має право відмовитись від медичного втручання.

 • право на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров’я (включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь), у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються стану здоров'я. Однак, варто знати, що якщо інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров'я або погіршити стан здоров'я родичів особи, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров'я фізичної особи, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.

 • право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.

 • право на допуск інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду, вразі перебування особи на стаціонарному лікуванні.

 • право направлятися для лікування за кордон у разі необхідності подання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її подання в закладах охорони здоров’я України.

 • право відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди та право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я.

 • можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров’я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина.

 • право на попередження за можливістю страждань і болю.


Однак, незважаючи на реалізацію прав, кожен пацієнт має ряд обов’язків:

 • піклуватися про своє здоров'я та дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян.

 • проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.

 • надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров'я стані.

 • виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров'я.

 • у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника.


Для захисту своїх порушених прав на території нашого міста та району Ви можете звернутись до офісу громадської організації «ПРАВО» або Хмільницького бюро правової допомоги.

Консультацію підготовлено в рамках реалізації проекту «Створення системи безоплатної правової допомоги в Хмільницькій громаді», який реалізується громадською організацією «ПРАВО», в партнерстві з Хмільницькою міською радою та Хмільницьким бюро правової допомоги, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».