РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ В БЕРШАДСЬКІЙ ГРОМАДІ – розпочинаємо новий проєкт

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ В БЕРШАДСЬКІЙ ГРОМАДІ – розпочинаємо новий проєкт
08.10.2021
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає членам територіальних громад право брати участь в процесі прийняття рішень та висловлювати власну позицію завдяки впровадженню таких механізмів, як загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції тощо. Однак Закон не визначив порядку реалізації цих прав, передбачивши проте, що відповідні процедури будуть визначені в статутах територіальних громад або ж в окремих положеннях місцевих рад.В результаті проведення реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою в Україні було створено територіальні громади, до складу яких увійшли значні території. Але не завжди в територіальних громадах нормативно-правові акти, які регламентують використання інструментів місцевої демократії, відповідають інтересам членів територіальної громади, зокрема – мешканців периферійних населених пунктів, що входять до складу громади.Саме тому, провівши консультації з представниками Бершадської міської ради та представниками громадськості, громадською організацією «ПРАВО» було розроблено проєкт «Розвиток інструментів місцевої демократії в Бершадській громаді» та представлено його на конкурс, який був оголошений Міжнародним фондом «Відродження», спільно з Європейським Союзом.Проєкт було підтримано і вчора відбулася його офіційна презентація.

Мета цього проєкту: підвищити спроможності членів Бершадської міської територіальної громади Вінницької області, що проживають переважно на території периферійних населених пунктів, щодо комунікації із органами місцевого самоврядування через використання інструментів місцевої демократії, а саме: загальних зборів за місцем проживання, місцевих ініціатив, громадських слухань, електронних петицій, а також органів самоорганізації населення.В рамках реалізації проекту передбачається здійснення такої діяльності:

  • проведення аналізу стану нормативно-правового забезпечення реалізації на практиці права членів Бершадської міської територіальної громади на участь в громадських слуханнях, внесення місцевих ініціатив, участь в зборах за місцем проживання, подання електронних петицій, нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення, а також практики застосування таких інструментів шляхом проведення фокус-групових досліджень, за участі різних категорій стейкхолдерів;

  • проведення громадського обговорення результатів аналізу;

  • розробка проектів рішень щодо внесення змін до існуючих або затвердження нових нормативно-правових документів, які регламентують порядок проведення громадських слухань, внесення місцевих ініціатив, участі в зборах за місцем проживання та внесення електронних петицій, створення та діяльності органів самоорганізації населення в Бершадській міській територіальній громаді, з врахуванням потреб та інтересів периферійних населених пунктів та провести їх громадське обговорення;

  • проведення навчання для членів Бершадської міської територіальної громади щодо використання на практиці інструментів місцевої демократії (громадських слухань, місцевих ініціатив, зборів за місцем проживання та електронних петицій), створення та налагодження діяльності органів самоорганізації населення, а також надання їм експертної та методичної допомоги;


Наразі експерти громадської організації «Право» вже отримали всі необхідні для аналізу документи. Після детального ознайомлення з цими документами, буде підготовлено звіт, який буде презентовано під час громадського обговорення в Бершадській громаді.

Проєкт «Розвиток інструментів місцевої демократії в Бершадській громаді» реалізовується громадською організацією «ПРАВО», в партнерстві з Бершадською міською радою, за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проєкту «EU4USociety», що виконується у співпраці з Європейським Союзом.