Санітарний стан Хмільника – погляд в майбутнє…

Санітарний стан Хмільника – погляд в майбутнє…
25.03.2011
Після попереднього матеріалу особисто в мене з’явилося більше питань, ніж відповідей. Тож вирішив розібратися в ситуації та проаналізувати вже існуюче законодавство щодо діяльності курортів в Україні. Зокрема мене цікавили санітарні обмеження, які вступлять в силу після затвердження санітарних зон в нашому місті. Мені до рук потрапив Закон України «Про курорти». Там я знайшов відповіді щодо округів та санітарних зон, а також обмежень щодо окремих видів діяльності. До речі, я зрозумів (чи можливо думаю, що зрозумів))) логічну модель того, що зараз відбувається. На мою думку, зараз Кабмін розробив проект закону про надання Хмільнику статусу курорту державного значення. Після затвердження Верховною Радою та підписанням закону Президентом, Кабмін затверджує режими округів і зон санітарної охорони… А життя на курорті вже державного значення відбуватиметься у відповідності до Закону України «Про курорти», ну звісно й інших нормативно-правових актів. Тож вашій увазі пропонуються витяги з вказаного закону (матеріалу багато, але я обирав найцікавіше):

«… Для курортів, які використовують родовища корисних копалин, що належать до природних лікувальних ресурсів (підземні мінеральні води, лікувальні грязі тощо), встановлюються округи гірничо-санітарної охорони.

Межі округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів державного значення затверджуються Верховною Радою України одночасно з прийняттям рішення про оголошення природних територій курортними територіями державного значення.

Режими округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів державного значення (1092-2010-п) затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Округ санітарної охорони – це територія земної поверхні, зовнішній контур якої збігається з межею курорту. В межах цієї території забороняються будь-які роботи, що призводять до забруднення грунту, повітря, води, завдають шкоди лісу, іншим зеленим насадженням, сприяють розвитку ерозійних процесів і негативно впливають на природні лікувальні ресурси, санітарний та екологічний стан природних територій курортів.

Округ санітарної охорони поділяється на три зони:

- перша зона (зона суворого режиму);

- друга зона (зона обмежень);

- третя зона (зона спостережень).

На території першої зони (зони суворого режиму) забороняється:
користування надрами, не пов'язане з використанням природних лікувальних ресурсів, розорювання земель, провадження будь-якої господарської діяльності, а також інші дії, що впливають або можуть вплинути на розвиток небезпечних геологічних процесів, на природні лікувальні фактори курорту та його екологічний баланс;
прокладення кабелів, у тому числі підземних кабелів високої напруги, трубопроводів, інших комунікацій;
спорудження будь-яких будівель та інших об'єктів, не пов'язаних з експлуатаційним режимом та охороною природних і лікувальних факторів курорту;
скидання дренажно-скидних та стічних вод;
влаштування стоянок автомобілів, пунктів їх обслуговування (ремонт, миття тощо);
влаштування вигребів (накопичувачів) стічних вод, полігонів рідких і твердих відходів, полів фільтрації та інших споруд для приймання та знешкодження стічних вод і рідких відходів, а також кладовищ і скотомогильників;
проїзд автотранспорту, не пов'язаний з обслуговуванням цієї території, використанням родовищ лікувальних ресурсів або природоохоронною діяльністю;
постійне і тимчасове проживання громадян (крім осіб, які безпосередньо забезпечують використання лікувальних факторів).

На території другої зони (зони обмежень) забороняється:

- будівництво об'єктів і споруд, не пов'язаних з безпосереднім задоволенням потреб місцевого населення та громадян, які прибувають на курорт;

- проведення гірничих та інших видів робіт, не пов'язаних з безпосереднім упорядкуванням території;

- спорудження поглинаючих колодязів, створення полів підземної фільтрації;

- забруднення поверхневих водойм під час здійснення будь-яких видів робіт;

- влаштування звалищ, гноєсховищ, кладовищ, скотомогильників, а також накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, інших відходів, що призводять до забруднення водойм, грунту, грунтових вод, повітря;

- розміщення складів пестицидів і мінеральних добрив;

- здійснення промислової вирубки зелених насаджень, а також будь-яке інше використання земельних ділянок і водойм, що може призвести до погіршення їх природних і лікувальних факторів;

- скидання у водні об'єкти сміття, стічних, підсланевих і баластних вод, витікання таких вод та інших речовин з транспортних (плавучих) засобів і трубопроводів.

Усі багатоквартирні будинки в межах другої зони (зони обмежень) повинні мати водопровід та каналізацію. Туалети у приватних будинках в обов'язковому порядку мають бути обладнані водонепроникними вигребами. Території тваринницьких ферм асфальтуються і по периметру огороджуються та обладнуються водовідвідними канавами з водонепроникними відстійниками для поверхневих вод. При в'їзді на територію ферм споруджуються капітальні санпропускники з дезінфекційними бар'єрами.

У разі масового поширення небезпечних та карантинних шкідників і хвороб рослин у парках, лісах та інших зелених насадженнях за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою дозволяється використання нетоксичних для людини і таких, що швидко розкладаються в навколишньому природному середовищі, пестицидів.

На території третьої зони (зони спостережень) забороняється:
будівництво підприємств, установ і організацій, діяльність яких може негативно впливати на ландшафтно-кліматичні умови, стан повітря, грунту та вод курорту;
спуск на рельєф неочищених промислових та побутових стічних вод, проведення вирубок зелених насаджень (крім санітарних рубок).

Третя зона (зона спостережень) є водночас межею округу санітарної охорони курорту і на її території дозволяється проведення видів робіт, які не впливатимуть негативно на лікувальні та природні фактори курорту, не погіршуватимуть його ландшафтно-кліматичних, екологічних і санітарно-гігієнічних умов.

Особи, винні у порушенні вимог законодавства про курорти, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України..».

Особисто мені цікаво було б поглянути на графічний план майбутніх санітарних зон, тобто яку територію вони окреслюють? В Законі є багато обмежень: забороняється, забороняється, не дозволяється… Це стосується всіх об’єктів- і нових, і таких, що вже існують. Тож чи не потраплять до забороненої категорії вже існуючі об’єкти, наприклад кладовища, склади пестицидів і мінеральних добрив чи полігонів рідких і твердих відходів (міське сміттєзвалищ та очисні споруди водоканалу)?