ЩО Ж НАСПРАВДІ СТАЛОСЯ З ПРОЕКТОМ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУРОРТУ ХМІЛЬНИК?

ЩО Ж НАСПРАВДІ СТАЛОСЯ З ПРОЕКТОМ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУРОРТУ ХМІЛЬНИК?
29.05.2013
00233998Як відомо, Вінницькою ОДА, за прямої участі виконавчих органів Хмільницької міської ради, було розроблено та відправлено на розгляд профільних міністерств проект Концепції Державної програми розвитку курорту Хмільник. Міністерства цей проект відхилили, вказуючи на численні порушення під час ініціювання та розробки проекту Концепції.

Але позиція, зокрема міської влади міста Хмільника, зводилася до того, що в відхиленні проекту Концепції «винні» самі міністерства. Що ж насправді сталося з цим документом, від якого, без перебільшення, залежить подальний розвиток нашого міста?

В цьому матеріалі ми викладемо результати громадської експертизи, яку було проведено громадською організацією «ПРАВО». Повна версія звіту, а також висновки міністерств, знаходяться в приєднаних файлах…

Отже, пропонуємо до вашої уваги все, що було виявлено під час громадської експертизи:

26 січня 2010 року було укладено Угоду щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною радою. П. 4 розділу ІІ Додатку 1 до Угоди «Спільні заходи, що здійснюються за пріоритетними напрямами узгодженої діяльності сторін», передбачено реалізацію таких заходів: «Оголошення природних територій м. Хмільника Вінницької області курортом державного значення. Розроблення та забезпечення виконання Державної програми розвитку курорту Хмільник Вінницької області на період до 2015 року». Відповідно до додатку 3 до Угоди, для реалізації заходів планувалося залучити 546 686 000 грн., з них - 467 746 000 грн. з Державного бюджету, 78 940 000 грн. – з місцевих бюджетів.

12 квітня 2010 року, розпорядженням голови Вінницької обласної державної адміністрації за №168, було затверджено Заходи із забезпечення виконання Угоди щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною радою. П. 4 було передбачено реалізацію таких заходів:

4.1. Оголошення природних територій м. Хмільника курортом державного значення.

4.2. Розроблення та забезпечення виконання Державної програми розвитку курорту Хмільник Вінницької області на період до 2015 року.

Виконавцями заходу було визначено управління культури і туризму облдержадміністрації (відповідальний виконавець) та виконком Хмільницької міської ради. Заходи планувалося здійснити в 2010-2011 роках.

12 травня 2011 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України «Про оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення». 1 червня 2011 року Закон підписав Президент України Віктор Янукович.

26 квітня 2012 року, виконавчим комітетом Хмільницької міської ради, було внесено на розгляд Хмільницької міської ради проект Державної програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник на 2013 – 2017 роки. Зважаючи на те, що Хмільницька міська рада. затвердивши проект Державної програми, могла порушити вимоги Закону України «Про державні цільові програми», вийшовши таким чином за межі своїх повноважень, депутатами було затверджено рішення про зняття цього питання з порядку денного. Також було прийнято рішення щодо звернення до голови Вінницької обласної державної адміністрації з клопотанням ініціювати розробку Концепції державної програми розвитку курорту Хмільник у відповідності до вимог Закону України «Про державні цільові програми» та Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 1 статті 6 Закону України «Про державні цільові програми» обласним державним адміністраціям надано повноваження щодо розробки та проведення громадського обговорення концепцій державних програм.

Стаття 6 Закону України «Про державні цільові програми» говорить про те, що проект концепції державної цільової програми публікується в офіційних засобах масової інформації для громадського обговорення.

З цього випливає, що саме Вінницька обласна державна адміністрація, будучи ініціатором розробки проекту Концепції Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник на 2014-2018 роки, мала б забезпечити публікацію проекту Концепції, а також проведення її громадського обговорення.

Під час аналізу наданої інформації було виявлено, що будь-який документ, що підтверджує ініціювання Вінницькою ОДА розробку проекту Концепції Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник на 2014-2018 роки відсутній.

Не зважаючи на те, що Вінницька ОДА є ініціатором та розробником проекту Концепції Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник на 2014-2018 роки виявилося, що ОДА не володіє самим проектом зазначеної Концепції, а також не володіє інформацією про те, в яких офіційних засобах масової інформації було опубліковано проект зазначеної Концепції.

11 грудня 2012 року в конференц-залі Хмільницької міської ради відбулося засідання круглого столу, на якому було представлено проект Концепції Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник на 2014-2018 роки.

12 грудня 2012 року проект Концепції було розміщено на Офіційному сайті міста Хмільника. Але це не можна вважати громадським обговоренням та публікацією проекту Концепції, так як головою Вінницької ОДА проект Концепції було підписано та направлено на погодження до відповідних міністерств, відомств та інших заінтересованих органів виконавчої влади ще 14 листопада 2012 року, тобто майже за місяць до того, як в Хмільнику провели його обговорення та оприлюднили в мережі Інтернет. Таким чином громадськість була позбавлена можливості надати свої пропозиції до проекту Концепції.

В грудні 2012 року було отримано зауваження та пропозиції від 6 міністерств, відомств та інших заінтересованих органів виконавчої влади, а саме:

 • Міністерства охорони здоров’я України;

 • Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • Міністерства економічного розвитку та торгівлі України;

 • Міністерства фінансів України;

 • Міністерства культури України;

 • Державного агентства інвестицій та управління національними проектами України.


Відповідно до зауважень міністерств, відомств та інших заінтересованих органів виконавчої влади проект Концепції Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник на 2014-2018 роки було подано з значними порушеннями та недоліками, а саме:

- Проект Концепції було подано з порушенням Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою КМУ №950 від 18.07.2007 року;

- В поданих документах був відсутній проект розпорядження Кабінету Міністрів України, завізований керівником органу, який є його розробником, та пояснювальна записка до проекту нормативно-правового акту;

- Матеріали проекту Концепції не містили фінансово-економічних розрахунків, як того вимагає п. 30 Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, а також параграф 34 та 50 Регламент Кабінету Міністрів України;

- Зауваження, яке було викладене в проекті Концепції, про «недостатній обсяг інвестування в основний капітал розвитку територій» не співпадає з оцінкою в 900,0 млн.грн., які планується залучити з «інших залучених коштів»;

- Відповідно до розділу «Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми» проекту Концепції, за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів Вінницької області необхідно було б вишукати 660,0 млн. грн., в тому числі з Державного бюджету – 550,0 млн. грн. (що на 82 254 000 грн. більше, ніж передбачалося Угодою щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною радою), місцевих бюджетів Вінницької області – 110,0 млн. грн. (що на 31 060 000 грн. більше, ніж передбачалося Угодою щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною радою). Відповідно до висновків Міністерства фінансів України реалізація норм проекту призведе до необхідності вишукання суттєвих додаткових коштів;

- Визначені в проекті Концепції проблеми охоплюють територію невеликого міста, мають вузьке спрямування і не містять комплексних аспектів розвитку курортно-туристичної та лікувально-рекреаційної сфери країни в цілому;

- В проекті Концепції не було приділено достатньої уваги раціональній експлуатації та охороні інших наявних видів мінеральних вод, окрім радонових;

- В проекті Концепції не було передбачено жодного питання щодо напрямків та перспектив розвитку промислового комплексу міста;

Після отримання зауважень, пропозицій та висновків від міністерств, відомств та інших заінтересованих органів виконавчої влади щодо проекту Концепції, головою Вінницької обласної державної адміністрації на ім’я міського голови було направлено лист з пропозицією визначитися щодо доцільності подальшої розробки проекту Концепції.

Під час чергової сесії Хмільницької міської ради було зазначено про те, що зважаючи на висновки міністерств та відомств наразі проводиться робота щодо підготовки документів для подання їх до відповідних міністерств для включення заходів розвитку нашого міста до державних програм, які реалізуються на цей час. Про те, що вирішується питання продовження розробки проекту Концепції не було сказано ні слова.

Всупереч того, у відповіді на запит щодо проведення громадської експертизи, директор Департаменту охорони здоров’я та курортів пані Л.О.Діденко зазначила наступне:

«…виконавчим комітетом Хмільницької міської ради на сьогоднішній день опрацьовуються зауваження, пропозиції та доповнення до проекту вищезазначеної Концепції. Тому, пропозиції до проекту Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник на 2014-2018 роки громадськість може надсилати до 01.03.2013 року на адресу виконавчого комітету Хмільницької міської ради: 22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Столярчука,10.

Одночасно міський голова Хмільника у відповіді на запит на інформацію зазначив, що «…інформація про можливість для громадськості надсилати пропозиції до проекту Концепції Державної цільової програми, після того, як було отримано зауваження та пропозиції від міністерств, в міськрайонній газеті «Життєві обрії», газеті «Я та місто» та на офіційному веб – сайті міста Хмільника не публікувалась».

Висновки:

 1. Вінницькою обласною державною адміністрацією було фактично проігноровано вимоги Закону України «Про державні цільові програми» та Порядку розроблення та виконання державних цільових програм щодо оприлюднення проекту Концепції та проведення її громадського обговорення. Таким чином громадськість була відсторонена від процесу підготовки Концепції Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник на 2014-2018 роки;

 2. Відсутність будь-якого розпорядчого документу, яким визначалися граничні терміни щодо етапів розробки Концепції, створення робочої групи, визначення відповідальних осіб тощо спричинило певну хаотичність під час розробки проекту Концепції Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник на 2014-2018 роки;

 3. Не зважаючи на те, що до складу курорту Хмільник входять, окрім міста Хмільник, ще й 17 населених пунктів Хмільницького району, а також на те, що родовище лікувальних грязей Війтівецького родовища знаходиться на території Хмільницького району, керівництво та громадськість Хмільницького району були відсторонені від розробки проекту Концепції Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник на 2014-2018 роки. Проект Концепції лише частково враховує інтереси тільки однієї адміністративно-територіальної одиниці, не враховуючи інтереси інших територіальних громад, які знаходяться в межах курорту;

 4. Причиною відхилення проекту Концепції стали численні порушення під час підготовки пакету документів, а також невідповідність змісту проекту Концепції вимогам низки нормативно-правових актів, які регламентують ініціювання та розробку Державних цільових програм;

 5. Неузгодженість дій зацікавлених суб’єктів, а також невизначеність щодо питання доцільності подальшої розробки проекту Концепції на сприяє розвитку курорту, а також ставить під загрозу виконання завдань, які передбачено Угодою щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною радою, якою було передбачено «розроблення та забезпечення виконання Державної програми розвитку курорту Хмільник Вінницької області на період до 2015 року»;


Також за наслідками проведення громадської експертизи було напрацьовано рекомендації Вінницькій облдержадміністрації:

 1. Голові Вінницької обласної державної адміністрації звернутися до Вінницької обласної ради з пропозицією ініціювати внесення змін до Угоди щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною радою з метою продовження терміну дії Угоди. Продовження терміну дії Угоди дозволить виконати в повному обсязі зобов’язання обох сторін щодо розроблення та забезпечення виконання Державної програми розвитку курорту Хмільник;

 2. Внести зміни до п. 4 розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації №168 від 12 квітня 2010 року, в частині визначення виконавців заходу «Розроблення та забезпечення виконання Державної програми розвитку курорту Хмільник Вінницької області на період до 2015 року», зазначивши, що виконавцем цього завдання є і Хмільницька райдержадміністрація;

 3. Ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питання доцільності розробки проекту Концепції Державної програми розвитку курорту Хмільник у вигляді засідання «круглого столу», забезпечивши участь в ньому керівництва ОДА, директора Департаменту охорони здоров’я та курортів ОДА, Хмільницького міського голови, голів Хмільницької районної ради та Хмільницької райдержадміністрації, представників депутатського корпусу міста та району та представників громадських організацій (громадських рад при Вінницькій ОДА, Хмільницькій РДА та виконавчому комітеті Хмільницької міської ради);

 4. Продовжити роботу щодо ініціювання та розробки проекту Концепції Державної програми розвитку курорту Хмільник, взявши за основу Концепцію розвитку курорту Хмільник, як центру бальнеологічного лікування, радонової терапії та рекреації і туризму на 2007 - 2016 роки, яку було свого часу підготовлено на виконання розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації №181 від 23.05.2006 року.


Експертні пропозиції

Висновки міністерств