УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ – документ підписав кандидат на посаду Хмільницького міського голови Володимир Шеремета

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ – документ підписав кандидат на посаду Хмільницького міського голови Володимир Шеремета
17.10.2020
Кандидат на посаду Хмільницького міського голови Шеремета Володимир Миколайович підписав Угоду про співпрацю та солідарну публічну відповідальність з 5 громадськими організаціями Хмільника, а саме: громадською організацією «ПРАВО», громадською організацією «Туристично оздоровча Україна», громадською організацією «Спільний шлях», громадською організацією «Планета добра» та громадською організацією «Спілка учасників АТО м. Хмільника та Хмільницького району».

Більше про те, що таке Угода про співпрацю та солідарну публічну відповідальність читайте ТУТ.

На виконання п.2.1. Угоди інформуємо територіальну громаду про підписання кандидатом на посаду міського голови Шереметою Володимиром Миколайовичем та повідомляємо про зміст взятих на себе зобов’язань. Отже, кандидат на посаду Хмільницького міського голови Шеремета Володимир Миколайович взяв на себе такі зобов’язання:

Сприяти створенню в громаді належних організаційно-правових умов для розвитку громадянського суспільства, самоорганізації населення, підтримки підприємництва, форм місцевої демократії, впровадження в роботу міської ради кращих практик доступності, підзвітності, прозорості діяльності та відкритості органів місцевого самоврядування, зокрема шляхом розробки, винесення на голосування та підтримки при голосуванні рішень, що стосуються:

 • введення практики завчасного інформування членів громади про засідання постійних депутатських комісій міської ради, забезпечення доступу громадян на засідання постійних депутатських комісій, виконавчого комітету міської ради тощо;

 • вдосконалення порядку оприлюднення проектів рішень та рішень сесії ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

 • забезпечення оприлюднення протоколів, висновків та рекомендацій постійних депутатських комісій ради, а також протоколів пленарних засідань міської ради та її виконавчого комітету;

 • введення практики прямої відео-трансляції засідань постійних депутатських комісій;

 • оприлюднення інформації про відвідування депутатами засідань постійних комісій міської ради та її пленарних засідань;

 • забезпечення оприлюднення на офіційному сайті інформації про бюджетні запити, титульні списки капітальних видатків;

 • запровадження «Бюджету для громадян»;

 • оприлюднення інформації про фінансовий стан та діяльність комунальних підприємств;

 • забезпечення відкритості інформації про капітальні видатки та їх візуалізацію;

 • забезпечення оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету, а також звітів за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм;

 • впровадження «учасницького аудиту» (механізму, коли громадськість залучається до оцінки виконання бюджету);

 • підвищення інтерактивності офіційного сайту громади (форма електронних звернень, запитів на інформацію, можливості звернення до конкретної посадової особи, запровадження сервісу «Відкрите місто»;

 • розробки та затвердження програми розвитку громадянського суспільства і, як окремого її напрямку – розвитку органів самоорганізації населення;

 • розробки та затвердження Положення про систему самоорганізації населення на території Хмільницької громади;

 • забезпечення відкритості інформації про прийом громадян посадовими особами, запису на прийом тощо;

 • розробки та оприлюднення Стратегії розвитку Хмільницької громади, щорічного Плану її реалізації, Програм економічного і соціального розвитку громади, а такої інших міських програм і окремому розділі на офіційному інтернет-ресурсі громади;

 • забезпечення прозорості та законності процесу виділення землі у власність, зокрема під особисте селянське господарство;

 • перегляду механізму відшкодування перевізника коштів за перевезення пільгових категорій населення;

 • створення механізму підтримки учасників АТО, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах;

 • розробки та затвердження програми реінтеграції ветеранів;

 • розробки та затвердження програми, яка, серед іншого, передбачатиме здійснення стерилізації безпритульних тварин коштом міського бюджету, збільшення кількості простерилізованих тварин (котів та собак), а також збільшення фінансування в порівнянні з попередніми роками;

 • затвердження Правил утримання тварин та території Хмільницької громади;

 • створення реєстру тварин, в тому числі – безпритульних;

 • створення пункту тимчасового утримання, перетримки тварин, їх стерилізації, а також місць для вигулу тварин;

 • створення служби з відлову безпритульних, небезпечних та хворих тварин;

 • проведення заходів щодо інформування членів громади про сприяння зменшенню популяції безпритульних тварин, про гуманне ставлення до тварин, проблеми безпритульності домашніх тварин, шляхи їх подолання тощо.

 • розробки та затвердження стратегії покращення доступності об’єктів інфраструктури громади;

 • сприяння створенню Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю;

 • перегляду процедури забезпечення населення засобами медичної реабілітації;

 • сприяння залученню дітей та молоді з інвалідністю до відзначення загальноміських свят та відмови від практики проведення окремих заходів, виключно для цієї категорії дітей та молоді;

 • розробки та затвердження Програми розвитку соціального підприємництва, яка передбачатиме створення Центру підтримки та розвитку соціального підприємництва, а також соціальний супровід осіб з інвалідністю;

 • впровадження механізму контролю за якістю інклюзивного навчання, який передбачатиме обов’язкову участь в ньому представників громадської організації «Спільний шлях»;

 • створення громадського центру, що передбачатиме можливість для усіх громадських організацій Хмільницької громади використовувати приміщення для проведення інформаційних та навчальних заходів;

 • розробки та затвердження Програми розвитку туризму, що передбачатиме, зокрема, розробку нових туристичних маршрутів, а також розвитку сільського зеленого туризму на території Хмільницької громади;

 • ініціювання оновлення та активізації діяльності курортної ради;


Громадські організації взяли на себе такі зобов’язання:

 • проінформувати територіальну громаду про підписання Кандидатом цієї Угоди та про зміст взятих на себе зобов’язань.

 • надавати Кандидату, після обрання на посаду міського голови, допомогу у підготовці проектів нормативно-правових актів та інших документів міської ради, її виконавчого комітету, готувати висновки та рекомендації щодо відповідності проектів актів нормам чинного законодавства, зокрема, антикорупційному законодавству, Статуту територіальної громади тощо.

 • професійно та не заангажовано висвітлювати діяльність Кандидата на посаді міського голови щодо підтримки вищевказаних рішень.

 • допомагати Кандидату у здійсненні комунікацій та співпраці з громадськістю, донесення до неї необхідної суспільно значущої інформації, у тому числі роз’яснення з питань місцевої політики.

 • сприяти членам територіальної громади у спільному вирішенні існуючих соціальних проблем, допомагаючи тим самим міській владі виконувати свої функції.


У разі порушення Кандидатом, обраним головою громади, чи невиконання ним своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою, громадські організації, які є підписантами цієї Угоди, мають право (і обов’язок) сповістити про це виборців, а у разі систематичного порушення вказаних зобов’язань – розірвати цю Угоду, а також піднімати питання про дострокове припинення повноважень міського голови відповідно до норм чинного законодавства.

У разі невиконання громадськими організаціями – підписантами цієї Угоди своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою, Кандидат, обраний головою громади, має право публічно висловлювати критику на адресу громадських організацій – підписантів цієї Угоди. При систематичному невиконанні громадськими організаціями – підписантами цієї Угоди своїх зобов’язань Кандидат, обраний головою громади, має право, за власною ініціативою, розірвати цю Угоду.