ПРОЗОРІСТЬ ТА НАРОДОВЛАДДЯ: ВИКЛИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПРОЗОРІСТЬ ТА НАРОДОВЛАДДЯ: ВИКЛИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
30.05.2024

Нещодавно набув чинності Закон України №6401 «Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування», а також Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №7283 щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування.

Цими законами визначено низку заходів, які сприятимуть прозорості діяльності місцевих рад, а також сприятимуть забезпеченню права громадян України на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні.

Зокрема, законом про забезпечення прозорості місцевого самоврядування передбачено, що засідання ради, а також засідання постійних комісій, підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п’яти років. Відеозапис оприлюднюється невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання, на офіційному вебсайті ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису.

Також в законі є норми, які роблять більш прозорою діяльність постійних комісій ради, зокрема в законі зазначено, що проєкти порядку денного засідань постійної комісії ради, висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Окремо варто зазначити, що закон робить більш прозорим управління комунальним майном, зокрема визначає, що публічна інформація у формі відкритих даних щодо об’єктів права власності територіальних громад, що знаходяться в управління місцевих рад, оприлюднюється та регулярно оновлюється на єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Законопроєкт №7283 щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, який Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому, покликаний забезпечити права громадян України на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні та доступ до інформації про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Основна мета цього закону — підвищити прозорість, відкритість та ефективність у роботі місцевих органів влади.

Законом пропонується удосконалити нормативно-правову базу регулювання механізмів демократії участі та забезпечити участь жителів у місцевому самоврядуванні, а також врегулювати порядок отримання публічної інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Це передбачає спрощення процедур участі громадян у місцевому самоврядуванні та підвищення прозорості у роботі місцевих органів влади через поліпшення доступу до інформації.

Зокрема, законом чітко визначається перелік форм участі територіальної громади у розв’язанні питань місцевого значення, а саме:

  • місцеві референдуми;
  • загальні збори;
  • місцеві ініціативи;
  • громадські слухання;
  • електронні петиції;
  • участь жителів у розподілі коштів місцевого бюджету;
  • публічні консультації;
  • громадська оцінка (експертиза) діяльності виконавчих органів ради та посадових осіб;
  • консультативно-дорадчі органи при органах місцевого самоврядування та їх посадових особах;
  • інші форми участі, що не суперечать законодавству.

Також законом визначено, що участь територіальної громади у розв'язанні питань місцевого значення може здійснюватися з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Раніше майже всі ці форми участі в процесах прийняття рішень мали недосконале правове регулювання, а окремі – регламентувалися постановами Кабінету Міністрів України та мали рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування.

Прийняття цього законопроєкту сприятиме розвитку громадянського суспільства та збільшенню участі громадян у процесах прийняття рішень на місцевому рівні. Це підвищить прозорість та відкритість діяльності органів місцевого самоврядування, зміцнить довіру громадян до органів влади та сприятиме ефективному витрачанню ресурсів місцевих органів влади через зменшення кількості запитів завдяки оприлюдненню інформації на офіційних вебсайтах. Законопроєкт є важливим кроком на шляху до більш відкритого та демократичного суспільства, де кожен громадянин матиме можливість бути почутим і впливати на життя своєї громади.

Попри те, що зазначені закони забезпечують прозорість місцевого самоврядування та покращують залученість членів територіальних громад до процесів прийняття рішень, вони покладають додаткові зобов’язання для органів місцевого самоврядування, зокрема, що стосується приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цими законами. Мова, зокрема, йде про внесення змін та доповнень до регламентів місцевих рад, положень про постійні комісії місцевих рад, а також про Статути територіальних громад.

Саме тому громадською організацією «ПРАВО», спільно з відділом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю міської ради, було ініційовано засідання «круглого столу» під назвою «Прозорість та народовладдя: виклики для місцевого самоврядування», під час якого обговорили виклики, які виникатимуть перед Хмільницькою міською радою та її виконавчим комітетом в процесі імплементації зазначених законів.

Участь в заході взяли представники громадської організації «ПРАВО», виконавчих органів Хмільницької міської ради та депутатського корпусу.

Під час дискусії було узгоджено рішення щодо створення відповідних робочих груп, до складу який увійдуть представники структурних підрозділів міської ради та місцевих громадських організацій.

Цей матеріал опубліковано за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Його зміст не обов’язково відображає офіційну позицію EED. Інформація чи погляди, висловлені у цьому матеріалі, є виключною відповідальністю його авторів.